2019-2020

GROEP 1

*Geef volledige diagnose en behandelplan van deze pt. 

*Andresen activator (fototje). Wat is de naam van dit apparaat? Is het een orthodontisch apparaat? Benoem de bestanddelen. Geef de indicaties + functie van het apparaat. Geef twee gelijkaardige apparaten en geef indicaties + functies.

*Jongen die net op einde van intertransitionele fase zit heeft unilaterale kruisbeet met protrale CR-MO dwangbeet. Wat ga je doen en waarom?

GROEP 2

*Geef volledige diagnose en behandelplan van deze pt. 

*Bionator (fototje). Wat is de naam van dit apparaat? Is het een orthodontisch apparaat? Benoem de bestanddelen. Geef de indicaties + functie van het apparaat. Geef twee gelijkaardige apparaten en geef indicaties + functies.

*Jongen die net op begin van intertransitionele fase zit heeft unilaterale kruisbeet met protrale CR-MO dwangbeet. Wat ga je doen en waarom?

 

2018-2019

-casus van oudere pt met klasse 2,2
-foto andresen activator en zeggen welke 2 je nog hebt en verschil in functie
-protocol van unilaterale cheilognatopalatoschisis

 

2017-2018

1) casus ppt deel 2 dia 86
2) Andresen alle onderdelen benoemen, wat doet het, indicaties,… + zeggen welke 2 er nog zijn en functie en verschil in functie met Andresen
3) protocol unilaterale cheilognathopalatoschisis van geboorte tot volwassen

 

—–

 

 

1) casus ppt deel 2 dia 36
2) Andresen alle onderdelen benoemen, wat doet het, indicaties,… + zeggen welke 2 er nog zijn en functie en verschil in functie met de andere 2
3) protocol unilaterale cheilognathopalatoschisis van geboorte tot volwassen

2016-2017

Casus (nieuwe casus, enige gelijkaardigheid met casussen van de lessen, doch ook nadenken)
– Welk apparaat (andresen). Wat is dit? Wat doet het? Is dit orthodontisch apparaat. Geeft 2 andere en beschrijf werking en indicaties.
– Unilaterale c-g-p schisis. Beschrijving van de behandeling.

 

 

1. Casus klasse 2,1
2. Bionator herkennen
3. Unilaterale schisis

2015-2016
– asymmetrische crefcoeur expansieplaat (slide 34 eerste ppt apparatuur): wat is dit en benoem alle bestanddelen
– Casus: meisje klasse II/1 met ectosteme 13 uit de ppts(andere groep had andere Casus)

2014-2015

Vraag 1: Bespreking casus, bij ons was het dat meisje met klasse II/2 met eversie van de 22 en kruisbeet 13.
Vraag 2: Bespreking plaat/apparaat, bij ons was dit slide 34 van de PP “eenvoudige apparatuur deel 0”.
Vraag 3: Bespreek het behandelingsprotocol bij een unilaterale cheilo-gnato-palatoschisis

Vraag 1: casus: 1 van multi-disciplinaire behandelplanning (zo een oudere vrouw me een klasse 2/2 met verschillende tanden die misten en diepe beet enzo)

2013-2014

– behandelingsplanning (volwassen patiënt met kl2/II uit de slides (2 extracties bk))
– foto met een expansieplaat en headgear: alles benoemen en de functie aangeven

– behandelingsplanning ( uit de studentencursus )
– asymmetrische expansieplaat met creffe-coeur en headgear en gemod. 3/4 klammer, gewone 3/4 en volledige labiale boog.

– behandelingsplanning (volwassen patiënt met kl2/II uit de slides (2 extracties bk))
– foto met een expansieplaat en headgear: alles benoemen en de functie aangeven

2012-2013

1) diagnose en behandelplan + motiveren ( wij hadden een volwassen pt)
2) een van de slides van een functioneel apparaat, zeggen wat het is en wat je er allemaal op ziet en wat de functie ervan is (Wij hadden een asym. expansie plaat met headgear enzo)

2008-2009

Diagnose en behplan opstellen
Voorkomen gevolgen prematuur verlies 2e mm boven bij klasse II/1 mbv spacemaintainer (welke en hoe activeren).
Unilaterale kruisbeet intertransitionele fase; hoe oplossen.

Vorige jaren

-BP
-wat is je houding bij iemand met een unilaterale (IT fase) kruisbeet die bij je komt? Er is een belangrijke shift tussen MO en CO.
-hoe kan men terug ruimte winnen nadat door een vroegtijdig verlies van de 2eMM boven de definitieve molaar gemesialiseerd is?

2019-2020

1. Schemabegrip en hoe toepassen in de tandartspraktijk
2. Criteria meest voorkomende angststoornissen
Bijvragen: Duitse vs Franse school

Hoofdvragen: 1. Persoonlijkheidsstoornissen: criteria, clusters, interactiepatronen 2. Bespreek effect van trauma op psychische stoornis
Bijvragen: verhouding persoonlijkheidsstoornissen/psychische stoornissen; % seksueel misbruik & geweld tot psychische stoornissen; criteria PTSD

– cognitieve herstructurering, cohorte effecten bij middelen misbruik, persoonlijkheidstrekken, 2e vraag: wat zijn centrale punten in communicatie met de patiënten? aandachtspunten voor de patiënten met psychologische stoornissen? en specifiek voor een patiënt met verleden van seksueel misbruik. Bijvragen: Boulimia nervosa, schema begrig en opperante conditionering

Begrippen: Cognitieve distortion in cognitieve theorie / inhouds- & betrekkingsniveau communicatie / EMDR. Hoofdvraag: centrale elementen in communicatie met patiënt. Wat igv psychische stoornissen, concreet igv seksueel misbruik?

Hoofdvragen:
– Schemabegrip en cognitieve behandeling met toepassing in de tandheelkundige praktijk
– Alcoholverslaving volgens DSM IV en V en onderscheid met risicovol alcoholgebruik
Bijvragen:s
– De 5 axioma’s volgens Watzlawick (menselijke communicatie, systeemtheorie)
– Focusing en Felt sense (Experiëntele benadering)

Criteria ptsd + waarom is het geen angststoornis meer. Conflict als centrale notie bij Freud.
Bijvragen: emdr en schemabegrip (kort uitleggen)

Cannabis en psyschische stoornissen- waarom conflict centraal bij freud dan bijvraag over ptsd en traumas

2 vragen : schemabegrip + toepassing THK-ige praktijk en DSM IV en V van alcoholstoornissen vergelijken

2 vragen: cognitief schema en zorg bij psychische stoornissen
Bijvraag: loyaliteit

2 vragen: verschil normaal en pathologie + implicaties voor psychopathologie en klinische impraxis
2e vraag: trauma en ontwikkeling psychische problemen

Hoofdvraag: cognitief schema, behandeling en implicatie in tandheelkundige praktijk + diagnostische implicaties van 2 meest voorkomende angststoornissen.
Bijvragen:
– methodisch dualisme
– wat weet je over een psychotische stoornis

Begrippen: operante en klassieke conditionering, zelfactualisatie, treatment gap bij psychische stoornissen
Hoofdvraag : OCD

begrippen: interpunctie, psychisme en psychische voorstelling, FRAMES. Hoofdvraag: trauma en ontwikkeling psychische problemen.

Begrippen: verklaar en situeer:
– obsessies en compulsies
– public health model
– primair en secundair proces functioneren
Hoofdvraag: persoonlijkheidsstoornissen: criteria, clusters en interactiemodellen

Begrippen
-cognitieve verandering
-EMDR
-Experiences
Hoofdvraag:
Schemabegrip, algemeen en klinische toepassing.

Begrippen: a honest dialogue, abc model, eustress, hoofdvraag: kritiek en criteria overspanning, burnout en depressie

Begrippen; verklaar en situeer:
– methodisch dualisme
– radicaal behaviorisme
– manische episode
Hoofdvraag:
– trauma en de ontwikkeling van psychische problemen

3 begrippen
– interpunctue
– psychisme en psychische voorstelling
– FRAMES
Hoofdvraag
– schemabegrip + hoe implementeren in de praktijk

Hoofdvraag , schema begrip en toepassing bij THK

Zorggebruik bij psychische stoornissen

Bijvraag , communicatie axiomas

*Wat is het schemabegrip en hoe wordt het gebruikt in de therapie? Hoe implementeer je het in de TA-praktijk?

*Bespreek de diagnostische criteria van de 2 meest voorkomende angststoornissen.

Bijvragen: Theorema van Rose, Cohorteffect.

Hoofdvragen

1.Waarom is psychisch conflict centrale notie bij Freud

2. Criteria van ptsd en wat staat daar centraal (antw:trauma) en waarom is dit eigenlijk geen angststoornis

Bijvragen : aangeleerde hulpeloosheid en de 3 centrale gedachtes daarbij

Comorbiditeit ptsd

1. Bespreek hoe je omgaat met angst van patienten? Koppel het theoretische aan het practische

2. Bespreek hoe je communiceert met patienten? En bespreek ook in het geval van een patient met een psychische stoornis en bij seksueel misbruikte patienten.

Aangeleerde hulpeloosheid et criteria persoonlijkheidsstoornis

EMDR & obsessie compulsieve

3 begrippen

– interpunctue

– psychisme en psychische voorstelling

– FRAMES

Hoofdvraag

– schemabegrip + hoe implementeren in de praktijk

Begrippen: a honest dialogue, abc model, eustress, hoofdvraag: kritiek en criteria overspanning, burnout en depressie

Begrippen; verklaar en situeer:

– methodisch dualisme

– radicaal behaviorisme

– manische episode

Hoofdvraag:

– trauma en de ontwikkeling van psychische problemen

Begrippen

-cognitieve verandering

-EMDR

-Experiences

Hoofdvraag:

Schemabegrip, algemeen en klinische toepassing

Begrippen: verklaar en situeer:

– obsessies en compulsies

– public health model

– primair en secundair proces functioneren

Hoofdvraag: persoonlijkheidsstoornissen: criteria, clusters en interactiemodellen

Begrippen: operante en klassieke conditionering, zelfactualisatie, treatment gap bij psychische stoornissen

Hoofdvraag : OCD

Hoofdvraag: cognitief schema, behandeling en implicatie in tandheelkundige praktijk + diagnostische implicaties van 2 meest voorkomende angststoornissen.

Bijvragen:

– methodisch dualisme

– wat weet je over een psychotische stoornis

2 vragen: verschil normaal en pathologie + implicaties voor psychopathologie en klinische impraxis

2e vraag: trauma en ontwikkeling psychische problemen

2 vragen: cognitief schama en zorg bij psychische stoornissen

Bijvraag: loyaliteit

2 vragen : schemabegrip + toepassing THK-ige praktijk en DSM IV en V van alcoholstoornissen vergelijken

Cannabis en psyschische stoornissen- waarom conflict centraal bij freud dan bijvraag over ptsd en traumas

Criteria ptsd + waarom is het geen angststoornis meer. Conflict als centrale notie bij Freud.

Bijvragen: emdr en schemabegrip (kort uitleggen)

Hoofdvragen:

– Schemabegrip en cognitieve behandeling met toepassing in de tandheelkundige praktijk

– Alcoholverslaving volgens DSM IV en V en onderscheid met risicovol alcoholgebruik

Bijvragen:s

– De 5 axioma’s volgens Watzlawick (menselijke communicatie, systeemtheorie)

– Focusing en Felt sense (Experiëntele benadering)

Begrippen: Cognitieve distortion in cognitieve theorie / inhouds- & betrekkingsniveau communicatie / EMDR. Hoofdvraag: centrale elementen in communicatie met patiënt. Wat igv psychische stoornissen, concreet igv seksueel misbruik?

cognitieve herstructurering, cohorte effecten bij middelen misbruik, persoonlijkheidstrekken, 2e vraag: wat zijn centrale punten in communicatie met de patiënten? aandachtspunten voor de patiënten met psychologische stoornissen? en specifiek voor een patiënt met verleden van seksueel misbruik. Bijvragen: Boulimia nervosa, schema begrig en opperante conditionering

 

2018-2019

*Begrippen:
-cognitie in verandering
-EMDR
-Experiencing
*Schemabegrip + cognitieve behandeling en toepassing in de tandheelkundige praktijk
*Diagnostische symptomen van de 2 meest voorkomende angststoornissen

Begrippen: cognitieve distortie, exposure, bettrekkings- en inhoudselement. Bespreek functie-analyse en geef voorbeeld voor de tandarts. Bespreek en vergelijk de criteria en DD van depressie en bipolaire stoornis.

– Begrippen: cognitieve herstructurering, persoonlijkheidstrek, cohorteffect bij middelen
– Waarom is het psychische conflict een centrale notie bij Freud

en de effecten van cannabisgebruik op psychisch vlak

 

Begrippen: primair en secundair procesfunctioneren, public health model, obsessies en compulsies.
– anorexia en bulemia criteria en epidemiologie en klinisch
– alcohol DSM 4 en 5 en onderscheid met risicovol gebruik

 

Persoonlijkheidstrek/persoonlijkheidsstoornis, Theorema van Rose, Bipolaire stoornis 1 en 2. Zorggebruik bij stoornissen Cognitief schema

 

Begrippen,
radicaal behaviorisme
Methodisch dulisme

Begrippen: obsessie en compulsies, public health model, primair en secundair procesfunctioneren
Hoofdvraag: de klinische parameters/interacties bij persoonlijkheidsstoornissen
Leg de link uit tussen trauma en de ontwikkeling van psychische problemen

 

1: begrippen: cognitieve herstructurering, persoonlijkheidstrek, cohorteffecten bij middelengebruik
2: angst in de tandartspraktijk
3: communicatie algemeen en bij psychische stoornissen en specifiek bij seksueel misbruik

1:Begrippen: tandheelkundige fobieën, PTSD, Ich/es/über-icht
2: bespreek depressie, criteria, comorbiditeit, differentiële diagnosen
3: bespreek suïcidaliteitspreventie kritisch

 

 1. Begrippen uitleggen en situeren: FRAMES, psychisme, psychische voorstelling en interpunctie
  2. Cognitieve herstructurering en hoe implementeren id tandartspraktijk
  3. Criteria van DSM 4 en 5 van alcohol, hoe wordt het onderscheid gemaakt. En hoe het onderscheid maken met risicovol alcoholgebruik

 

 1. Zelfde begrippen
  2. Onderscheid normaal/afwijkend binnen de psychopathologie
  3. Trauma in relatie tot ontstaan van psychische stoornissen

 

Begrippen: exposure,inhouds- en betrekkingsniveau van communicatie,…
2. Preventie van suicidaliteit 3. Algemene dingen van communicatie + specifiek toegepast op psychische stoornissen en patiënt met seksueel misbruik

Cognitive distortion bij cognitieve theorie

 

Begrippen: klassieke conditionering, zelfactualisatie, treatment gap
2. Waarom is ‘psychisch conflict’ een centrale notie bij Freud?
3. Wat zijn de kenmerken van ptsd en waarom hoort het niet bij angststoornissen?

 

 1. Begrippen: persoonlijkheidstrek en persoonlijkheidsstoornissen, theorema van Rose, bipolaire stoornis 1 en 2.
  2. Bespreek zorggebruik bij de psychische stoornissen
  3. Bespreek cognitief schema

 

Begrippen: es, ich, uberich, ptsd, angsttypologien van de tandarts.
Bespreek suicidepreventie en hoe verbeteren
Bespreek diagnose depressie, comorbiditeit, differtieel diagnose

 

 1. Begrippen: obsessies en compulsies, public health model in suïcidaliteit, primair en secundair functioneren
  2. Diagnostische criteria persoonlijkheidsstoornissen, de clusters en interactiepatronen
  3. Invloed van trauma op de ontwikkeling van psychologische stoornissen.

 

 1. Begrippen: methodisch dualisme, franse en duitse school invloed op psychiatrie, manische episode
  2. Aangeleerde hulpeloosheid en implicaties in theorie en praktijk
  3. Persoonlijkheidsstoornissen criteria, geef de 3 clusters en geef enkele interactiepatronen.

 

1) begrippen: public health model, primaire en secundaire procesfunctioneren, obsessies en compulsies
2) diagnostische criteria anorexia en boulemia nervosa vergelijken en epidemiologie 3) alcohol dsm 4 en 5 verschil

 

2017-2018

1. Communicatie:
Wat is luisteren?
Waarom luisteren naar de patiënt?
Wat is effectief luisteren?
Wat zijn de voordelen van goed en effectief luisteren?

2. Casus BDD (een hele tekst)
– Wat zijn de cognitieve, affectieve en gedragsmatige reacties en waaruit leidt je dit af uit de tekst
– kan je zo’n patiënten verwachten in je praktijk later en van welke factoren is dit afhankelijk
– hoe zou je deze patiënt benaderen?

3. Waar/niet waar
– tardieve dyskinesie is een syndroom dat laattijdig optreed bij psychotische stoornissen en bemoeilijkt een interventie door de tandarts
– psychologische syndromen worden niet gediagnosticeerd door cut-offs (iets in die aard)
– in de psychologie spreekt men bijna altijd van syndromen en niet van ziekten
– pijn is een emotionele of sensorische waarneming die gepaard gaat met reële of dreigende weefselschade
– neuroneogenese is het vermogen van neuronen om nieuwe verbindingen te maken en bestaande paden te hervormen

 

 

—–

 

 

1. Wat is coping?
Maladaptieve en falende coping geven risico op burn out: onder welke omstandigheden kan dit zich voordoen? (Eventueel adhv model)
Burn out is dimensioneel: geef de drie kerndimensies (niet 3 klachten overspanning)
Andere modulatoren van stress en welke is het meest protectief? (Als alles meezit)
Welk systeem is verantwoordelijk voor regulatie lichaam oiv stress + waartoe kan dit leiden bij negatieve stress?

2. Casus over 25 jarige man met wanen en hallucinaties.
Geef trias psyhica: cognitief, affectief en conatief
Wat is de tandarts vergeten in zijn anamnese?
Wat is de relevantie voor de tandarts?
Hoe zou je de patiënt en zijn aandoening benaderen?

3. Juist/fout
Ideografische benadering van psychopathologie houdt in dat pathologie wordt gedefinieerd als syndroom met lijdensdruk en/of disfunctioneren.
Hallucinatie is stoornis in cognitieve functies, meer bepaald in de voorstelling.
Huidige aanvaarde visie op chronische pijn past binnen concept van biopsychosociaal model.
Tandartsfobie of angst voor de TA komt enkel voor bij specifieke fobie.
Russel’s sign komt voor bij alle patiënten met eetstoornis.

 

—–

 

1) schriftelijk: eetstoornissen
– uitdagingen voor tandarts
– bespreek continuüm
– kenmerken als je het ziet als continuüm
– purgeren als compensatie: relevantie voor tandarts en uiterlijke kenmerken, gevolgen, wanneer behandelen
2) mondeling casus overmatig poetsgedrag
– trias psychica bespreken
– wat wil je nog meer weten
-hoe antwoorden op de vraag van de patiënt (is overmatig poetsen schadelijk)
3) juist/fout
– allostase definitie
– depressie en pijn worden eerder gezien als co-morbiditeit dan als co-exciciteit
– verslaving betekent dwangstoornis
– mensen met ziekteangststoornis zoeken altijd hulp
– ?

 

—–

 

1. Schriftelijk: depressieve stemmingsstoornissen : diagnose, symptomen, waarom consulteren en relevantie tandarts, problemen voor behandeling
2. Mondeling : discussievraag casus patiënt met onverklaarbare pijnklachten : wat fout in communicatie, hoe communicatie verbeteren, welke termen gebruiken en waarom, hoe verder mee omgaan
3. Mondeling juist/fout
-simulatie is meestal voor externe bekrachtiging
-verslavingsproblematiek komt frequent voor bij tandarts
-psychologische problemen zijn te verklaren door predisponerende en beschermende factoren
-morfodysforie is ocd stoornis

 

—–

 

1.
Wat is normale angst? Wat is pathologische angst?
Wat zijn de gemeenschappelijke kenmerken van angststoornissen (stimuli, Trias psychica, verloop)?
Geef schematisch weer hoe angst zichzelf in stand houdt.
Geef schematisch het ontstaan van vermijding weer.
Welke specifieke angststoornis is van belang voor een tandarts en waarom?

2. Casus over man met chronische pijn, denkt dat TA hem niet gelooft, slaapt slecht etc
Wat loopt er mis in de communicatie?
Wat zou je doen om de communicatie terug recht te trekken?
Welke terminologie zou je gebruiken en waarom?
Hoe zou je deze patiënt verder behandelen?

3. Juist/fout
Waan en hallucinatie komen altijd samen voor bij psychose.
Verminderde zelfzorg en ongezonde levensstijl liggen aan de basis van slechte mondzorg bij psychiatrische stoornissen.
Meervoudige communicatie is niet van belang voor een specialistische of technische tandarts.

 

 2016-2017

Alles over depressie en dan een casus van een patient met angst. JUIST/FOUT: russle sign, relatief veel mensen met verslaving, geen enkele psychiatrische aandoening voldoet aan het pathofysiologisch model, een oorzaak van stimulatie is externe bekrachtiging

Hoofdvraag over angst: belang voor tandarts, verschil fysio met pathologische angst.

Casus van een tandarts die te weinig tijd nam voor familie en vrije tijd.

gemeenschappelijke kenmerken van verschillende soorten angst

 

—–

 

tandzorg gerelateerde angst:
– wat is dit conceptueel?
– vrees vs angst en cirkel van angst
– etiologie
– hoe dit aanpakken bij doorsnee patient?

Casus: pt met chronische pijn, zonder duidelijke oorzaak
– juiste naam gebruiken?
– wel model past hierbij?

Juist- fout vragen:
– russels sign komt niet bij alle eetstoornissen voor
– tandartsen lijden meer aan pschologische aandoeningen dan andere medische beroepen
– DSM is louter dimensioneel
– cut-offs zijn arbitrair en worden niet meer gebruikt ik de diagnose van psychiatrische aandoeningen
– patient die ziekte inbeeld zal zorgen voor onmogelijke communicatie door foute ziektetheorie

 

—–

 

1) Stress en stress respons systeem:
– wat is stress, wat is de stresscascade en wat is het responssysteem?
– Hoe kan langdurige belasting van het srs ons ziek maken?
– wat voor invloed heeft dit op de hersenen? heeft dit ook nog iets te maken met een andere pathologie?

2) Casus over 34jarige vrouw met BDD
– Wat voor symptomen, hoe heet dit etc
– Heeft dit relevantie voor de tandartts?
– Hoe pak je dit aan?

3) J/F
– Eetsstoornis is een dwang
– Bij de CAGE test scoren thk studenten minstens 5% (ofzo)
– Hallucinaties en wanen komen enkel voor bij psychotische stoornissen
– Bij tandartsfobie wordt enkel gekozen tussen psychotherapie en medicamenteuze behandeling
– iets van intens werk blabla zijn niet aanwezig bij burnout

 

—–

 

1) Bespreek onverklaarbare THKige klachten: wat zijn ze, hoe bespreek je ze met pt, wat is jouw rol in de relatie, wat is de correcte terminologie hierbij, wat zijn de valkuilen en voorwaarden voor goede terminologie
2) Casus: 3 types van patiënten die ik moest beoordelen waarom ik ze wel of niet zou aannemen in men praktijk (burn out profiel, iemand met slechte communicatie skills en iemand dat al heel wat bagage mee had van scheiding)
3) juist fout vragen
– is een drang egodystoon
– is suïcide en anhedonie voldoende om te zeggen dat iemand depressief is
– enkel situationele fobie is belangrijk voor tandarts
– stressoren zijn gevoelens en copinggstrategien
– russel sign zie je bij alle eetstoornissen

 

—–

 

1. BDD
– kenmerken
– vroeger bij somatische stoornissen in DSM-4, nu bij OCD in DSM-5; waarom? (kort)
– Aanpak van tandarts bij pt met vermoeden v BDD

2. Casus: meisje 8j op dienst ortho
– barrières
– wat kan beter, hoe?
– wat heeft het meisje opgestoken van de consultatie? hoe kon dit beter?

3. J/F
– Bij sommige eetstoornissen zijn de eetbuien een conatief kenmerk. (juist)
– Allostase = (def. allostatic load)
– Copinggedrag bij student is predictief voor later (juist)
– Specifieke TA-fobie: pt zal vaak niet naar TA gaan, zelfs niet wanneer het quasi onvermijdelijk wordt (juist)

 

—–

 

Communicatie en luisteren:
– Wat is luisteren en waarom moet je luisteren naar patienten
– Barrières
– Actief luisteren

Casus collega in je duopraktijk met burn-out en alcoholabusus, wa zie je, welk type ta, hoe bespreek je dit,…

Juist fout

 

– bij burn-out zijn geen positieve engagementen aanwezig (fout)
– Bij boulimia nervosa zijn sterftecijfers verwaarloosbaar (fout)
– Affect en stemming zijn synoniemen (fout)
– Waan is een conatieve stoornis (fout)
– Ondanks arbitrair zijn van cut offs worden deze toch nog gebruikt met categoriek ofzoiets

2015-2016
1. Bespreek onverklaarbare tandheelkundige klachten en geef voorbeelden en welke terminologie zou je gebruiken? Geef ook voorbeelden van klachten in de tandheelkunde en wat is de tandarts patient relatie en management hierbij?
2. Vier profielen van mensen die je in je praktijk kan laten komen werken en dan uitleggen wat de risico’s zijn en wat voor mensen dat zijn (vreemde vraag wel)
3. j/F: dwang is egosyntoon, bij de stressperceptie zijn er gevoelens en copingstategieen, russels sign,
1)voordelen van goede communicatie en waarom luisteren
2)essentiele elementen van effectieve communicatie en barieres voor communicatie
3)kenmerken van goede communicatie
1) Casus: meisje (zijn dochter) 8 jaar bij ortho, supervisie niet vriendelijk etc.
2) Wat zijn barrières voor communicatie? Wat kan beter?
3) Benoem de interactie tussen de tandarts en de patiënt.
J/F:
– Eetstoornis is een voorbeeld van een conatieve stoornis (juist)
– copinggedrag bij de student is predicatief voor zelfde coping in latere carrière (juist)
– iemand met selectieve fobie voor de tandarts zal altijd pas behandeling zoeken indien het bijna niet meer vermijdbaar is (niet waar, schrap altijd: er zijn mensen die hun eigen tanden uitslaan)
– allostase is (definitie van allostatic load) => fout, dat is de definitie van allostatic load, en hij vraagt dan wat allostase wel is

Angst bij de TA en chronische pijn
J/F
-russels sign
-Als TA veel meer kans op psychologie stoornissen dan andere medische beroepen
– DSM is louter dimensioneel
-Eetstoornissen zijn dwangstoornissen
-Waan en hallucinaties komen alleen voor bij psychotische stoornissen
– Bij tandarts-fobie worden gekozen voor ofwel psychotherapie ofwel medicamenteuze behandeling

2013-2014

Bespreek Pijn: pijnmodel, poorttheorie, behandeling, chronificatie, angst en pijn, depressie en pijn
Mondeling: herkenning en omgang hypochondrie patient

Bespreek BDD
Mondeling: hoe burnout voorkomen?
Bespreek angst en angststoornissen, mondeling wat is de relevantie van dit vak in de praktijk.
Schriftelijk: therapietrouw: definitie, hoe inschatten,hoe bevorderen + vuistregels
Mondeling: angstige patiënt in de tandartspraktijk
Schriftelijk: Depressie: kenmerken en symptomen, draagkracht-draaglast model, depressie en lichamelijke ziekte, depressie bij de tandarts en aandachtspunten (heel het hoofdstuk dus :p)
Mondeling: Hoe als TA omgaan met BDD?
schriftelijk: gegeneraliseerde angst, enkelvoudige fobie, sociale angst
mondeling: aandachtspunten bij depressieve patiënt
Schriftelijk: paniekaanval, paniekstoornis en obsessief-compulsieve stoornis
Mondeling: invloed van stress op lichaam en geest
schriftelijk: stress, definitie, bronnen, stress-systeem, gevolgen op levensstijl, allostasis
mondeling: motivatie en therapietrouw

2012-2013

iedereen trekt van voor 1 vraag en lost die schriftelijk op. Als je klaar bent ga je naar haar en dan trek je nog 1 vraag en die moet je gewoon vertellen.
Mijn vraag was motivatie en gedragsverandering met SOC en MET uitleggen en dan nog depressie bespreken.
-schrifelijk: leg uit therapietrouw: principe, hoe bevorderen, ….
-mondeling: bespreek depressie: wat?, hoe detecteerbaar, associatie met lichamelijke aandoeningen,…
– schriftelijk: bespreek angst en angststoornissen: normale vs abnormale angst, pathologische angst, algemene kenmerken angststoornis, effecten op levenskwaliteit, barrières en valkuilen hulpverlening – mondeling: bespreek communicatie
– Bespreek paniekaanval, paniekstoornis en obsessief-compulsieve stoornis.
– Bespreek Body Dysmorphic Disorder (alles: klinische verschijnselen, aandachtspunten, screeningvragen, etc)
Schriftelijk: de angstige pnt bij de tandarts: oa. hoe reduceren, buikademhaling, modeling en BDZ Mondeling: neurobiologisch stress systeem in hersenen, fases,…
– schriftelijk: veralgemeende angststoornis, specifieke fobie en sociale > fobie > – mondeling: pijn

2008-2009

-bespreek de 4 componenten van pijn
-leg uit : allostasis en allostatic load
-discussieonderwerp: patient met angst

Bespreek de gunstige en ongunstige effecten van cortisol
Nocebo-effect
Patient met pijn

Vorige jaren

-leg uit: allostosis
-verklaar: pijn is multifactorieel
-kort mondeling: ivm angststoornissen (ik: BDS, hyperventilatie)

2019-2020

Verschillende oorzaken dementie (3punten)

Geef de kernsymptomen van deze dementiesyndromen.

Verandering ter hoogte van de tanden (glazuur, dentine, cement, pulpa). Wat is de invloed hiervan op de tandpathologie? (3 punten)

Vallen bij oudere mensen (2 punten)

Welke etiologie?

Wat zijn de oorzaken?

Leg het verschil uit tussen farmacodynamiek en farmacokinetiek. Leg het mechanisme van deze geneesmiddelen interacties bondig uit. (2punten)

Casus:

Vrouw, 79 jaar. Vertoont tekenen van dysartrie en slikproblemen. Komt op de consultatie met haar dochter met de vraag voor meer retentie en stabiliteit voor de onderprothese. Deze steunde oorspronkelijk op 3 tanden, maar 2 daarvan zijn verloren gegaan (44 en 47). De 34 is wel nog aanwezig. Zij duwt met oncontroleerbare bewegingen telkens de prothese uit de mond. Mevrouw woont nog thuis en er komt dagelijks verpleging langs. Ze is een zware roker, tekenen van hypertensie en beginnende dementie. Allergie aan bewaarmiddelen.

Welke informatie is relevant voor het behandelplan? 5ptn

Behandelvoorstel 5ptn

Gero

– moet denture stomatitis worden behandeld? Zo ja, welke interventies?

– wat is de belRAI + welke impact op mondzorg?

– foutieve inprenting + gevolgen

– welke info nodig om te beslissen voor een nieuwe prothese + hoe ga je deze info interpreteren?

– casus

– communicatie bij demente pat: algemeen, agressief, moeilijke communicatie en vergeetachtig

– overweging overdenture of vaste brug

– wat zijn de invloeden van chronische parodontitis of slechte MH op de algemene gezondheid

– wat moet je (als TA) doen bij een zorgafhankelijke oudere die niet meer zelfstandig zijn MH kan uitoefenen

– casus man met frame 83 jaar slechte retentie maar pat is er wel tevreden van mbv kleefcreme en hij heeft ook geen verminderde kauwfunctie. Enige klacht is halitose vastgesteld door verpleegkundige. Asaflow, anticholinergica, dement, depressief. Soms agressief en wil geen hulp. Paro-endo probleem 31 en 32, veel TS, chronische volwassen parodontitis

1) wie maakt de beslissingen bij een wilsonbekwame patiënt, op welke manier moeten deze beslissingen worden genomen?

2) Ondevoeding/ gewichtsverlies bij ouderen, oorzaken en gevolgen, heeft de mondgezondheid hier een invloed op?

3) hoe leg je aan een zorgverlener uit hoe de mondverzorging bij een patiënt moet gebeuren

4) welke info nodig om te beslissen voor een nieuwe prothese + hoe ga je deze info interpreteren?

1. Invloed mondgezondheid op algemene en andersom 2. Etiologie vallen en gevolgen 3 aanpak stomatitis 4. Aanpak mondzorg bij zorgafhankelijke ouderen op niveau oudere zelf en b. Op niveau van de zorgverlener

-frailty : Wie is het, wat doet het, wat drijft het… (3ptn)
1) wat betekent het?
2) is het meetbaar?
3) wat is het nut om de frailty te weten bij nood aan tandheelkundige zorgen

– xerostomie (3ptn)
1) wat is het
2) wat is de oorzaak
3) wat zijn de gevolgen
4) wat kan je eraan doen

– welke overwegingen bij vervanging van verloren gegane tanden (2ptn)

– kan hoge leeftijd een risicofactor zijn van orale implantaten? (beetje vaag, maar zo werd de vraag gesteld). In welke situaties kan een oraal implantaat nuttig zijn? (2ptn)

-en dan het casusje dabei

– is mondgezondheid gelinkt aan algemene gezondheid? En vice versa
– wat moet je doen indien een zorgafhankelijke oudere niet meer in staat is om de mondhygiëne zelfstandig goed op peil te houden? Op niveau van oudere en zorgverlener
– etiologie + gevolgen vallen
– wat te doen bij stomatitis in palliatieve fase
– casus

 

2018-2019

Complexiteit geriatrische patient en instrument om da te benaderen
Wortelcaries
Of alle tanden die verloren gegaan zijn, vervangen moeten worden
Wat te doen bij smaakverandering in palliatieve fase
Casus

 1. aandachtspunten voor communicatie bij personen met dementie. a. algemeen b. als pt agressief is c. wanneer pt niet behandeld wil worden d. Wanneer de communicatie echt ni gaat e. verbaal f. non-verbaal g. vergeetachtige pt.
  2. Je hebt gekozen om een prothese op implantaten te maken. Welke overwegingen maak je voor de keuze tussen een vaste brug of een overkappingsprothese.
  3. Wat is een mogelijk gezondheidsrisico bij een oudere persoon met chronische parodontitis
  4. Hoe help je iemand bij de dagelijkse mondhygiëne, wanneer de persoon het zelf niet meer kan?
  5. Casus
 2. Bij een vergeetachtige patiënt

 

 1. Welke informatie is belangrijk voor het al dan niet vernieuwen van een VP of PP en om de prognose hiervan in te schatten? Hoe gebruik je deze informatie?
  2. Bespreek BelRAI en de toepassing ervan in de mondzorg.
  3. Wat bedoelden ze in het kader van dementie met een beperking in de inprenting? Wat zijn de gevolgen hiervan?
  4. Moet je denture stomatitis behandelen? Zo ja, op welke manier?
  5. Casus

 

2017-2018

1) xerostomie: definitie, oorzaken, gevolgen, behandeling
2) dementie oorzaken en kernsymptomen
3) moeten alle verloren tanden worden vervangen? welke afwegingen moet je maken bij de behandeling van kwetsbare ouderen
4) factoren die invloed hebben op de primaire en secundaire veroudering

Casus
vrouw, woont nog samen met man, dagelijkse thuiszorg, wekelijks bezoek van familie

klacht: pijn aan 13 met verticale wortelfractuur

MA: arteriele hypertensie 15/9+medicatie, diabetes type II (mild ongereguleerd( je moest hier de Hb1ac% weten))+medicatie, incontinentie+medicatie, bipolaire stoornis waarvoor lithium, osteoporose waarvoor bisfosfonaten, GERD waarvoor antacida, allergisch voor sulfieten

MO: slechte MH, gingivitis en paro met pockets tot 4mm, FP boven en onder, gecarieerd wortelrest 16 met bolattachement erop voor FP, 13 die als pijler diende is al geextraheerd, alleen 26 nog over als pijler, caries graad 3 op 34, 35, erosie/abrasie van onderfront

 

—–

 

-verschil dementie en milde cognitieve beperking
– BelRAI
– veroudering parodontium en behandeling
– preventieve maatregelen algemene infectie bij ouderen
– casus

 

—–

 

-impact van mondgezondheid op de algemene gezondheid en vice versa
– organisatie van mondzorg bij zorgafhankelijke ouderen
– klinische aanpak van parodontale ontstekingen bij kwetsbare ouderen
– klinische aanpak stomatitis bij ouderen in de palliatieve fase
– casus

 

—–

 

 

– welke zijn de meest voorkomende cariës bij ouderen? Wat zijn de oorzaken en bespreek de behandeling (3p)
– bespreek BeIRAI en het effect op de mondgezondheid (3p)
– veranderingen ter hoogte van het parodontium en klinische aanpak parodontitis (2p)
– oorzaken gewichtsverlies bij ouderen (2p)
– casus (10p)

2016-2017

– frailty

– xerostomie

– CVA

– slikstoornis

 

– xerostomie: oorzaak, gevolgen, aanpak
– oorzaken dementie en kernsymptomen
– moeten we alle tanden vervangen? Hoe aanpakken bij kwetsbare ouderen?
– primaire en secundaire veroudering
– casus

 

 

– bespreek complexiteit van een geriatrische patient, welke instruments zijn er en hoe helpen ze met de detectie en het opstellen van een behandelplan
– welke caries komen het meeste voor bij ouderen
– etiologie van vallen en gevolgen
– oorzaken van gewichtsverlies en gevolgen
en dan nog de casus

2015-2016
-impact van mondgezondheid op algemene gezondheid en vice versa
-organisatie van mondzorg bij zorgafhankelijke ouderen
-klinische aanpak van parodontale onstekingen bij kwetsbare ouderen
-klinische aanpak van stomatitis bij de oudere in de palliatieve fase

– xerostomie: wat is het, oorzaken, gevolgen, behandeling
– dementie : oorzaken + hun kernsymptomen
– is er altijd nood aan tandvervanging? waarom wel/niet?
– primaire en secundair verouderingsproces
– casus: vrouw, thuiszorg met betrokken familie, diabetes 2, hypertensie, bisfosfonaten, lithium, anticholinergica, allergisch aan sulfieten, … pijn thv 13, ginigivitis, slechte MH, caries 16, 34D, 35D, frameprothese BK en OK
-xerostomie oorzaak en behandeling.
-Dementie: oorzaken en kenmerken. Moeten alle tanden vervangen worden? Naar wat kijk je vooral?
-Primair en secundair verouderen.

– frailty: wat is frailty? kan frailty gemeten worden? waarom is frailty van belang in tandheelkundige zorg? (3p)
– xerostomie: wat, oorzaken? gevolgen? wat doe je er aan? (3p)
– CVA: pathologie? mogelijke gevolgen? (2p)
– Slikstoornissen: oorzaken? (2p)
Casus over patient met cariës op 35 en 37 wat pijn deed. Nam een hele waslijst aan medicatie voor hypertensie, VKF (met pacemaker), artrose, hypothyroidie, ze had een mitralisklepinsufficiëntie, allergie aan sulfieten.
Edentate bovenkaak met prothese met slechte retentie en stabiliteit maar ze had daar geen klachten van en kon er alles goed mee eten.
ze zat in WZC en kinderen komen wekelijk op bezoek, ze is trots dat ze nog voor zichzelf kan zorgen, haar kronen zijn relatief goed gepoetst maar rond tandhalzen veel plaque en tandsteen.
Ze heeft chronische volwassen parodontitis met pockets van max 4 mm maar wel recessies. terminaal botverlies thv 31 en 41.

Vraag1: Complexiteit geriatrische patient (factoren, instrumenten,..)
Vraag2: Welke caries komt meeste voor bij ouderen? (diagonse, …)
Vraag3: Oorzaken/gevolgen ondervoeding
Vraag4: Valetiologie en gevolgen

2014-2015
– Oorzaken dementie
– Slikpathologien
– Casus: man met lichte dementie, mitraliskleplijden en vroeger chronisch alcoholgebruik, zit in woon en zorgcentrum aanvaard nei veel hulp, dochter komt wekelijks op bezoek, heeft polycariës, chronisch volwassen parodontie (pockets 5 mm), furcatieprob op 26, 46 pusavloei M, pt kan niet meer goed eten door te weinig tanden
– Oorzaken gewichtsverlies bij ouderen
– Veranderingen bij ouderen thv tanden en parodontium. Effect voor pathologie en behandeling?
– Casus:
• Vrouw, 93 jaar.
• Slikproblem, linkhartfalen, baarmoeder verwijderd, maagulcus 2006, reflux (neemt antacida)
• MO: multipele caries, chronische parodontitis, halitosis, slechte mondhygiëne
• Klacht: pijn thv QI (hier ook brug), losse brug thv QII
• Wens: wil absoluut brug behouden
• Weinig tanden in de onderkaak, klaagt hier zelf niet van

2013-2014

– oorzaken gewichtsverlies (5ptn)
-Welke veranderingen thv de tanden (glazuur, dentine, cement, pulpa) en parodontium doen zich voor bij verouderen? Heeft dit invloed op de tandpathologie en behandeling? (5ptn)
-casus (10ptn) patiente van 93 jaar, in WZC, pijnklacht thv 1e kwadrant, gevoel dat brug loszit in 2e kwadrant. Wil brug heel graag behouden
Medisch: maagulcus gehad, hysterectomie, slikproblemen, linkerhartfalen
MO: slechte mondhygiëne, halitose, links en rechts in BK brug van 3 tot 6, verder caries op (16,13,12,11,21,22,23,26,27,42,33,34,36; dus eigenlijk gewoon op elke tand die ze nog heeft) en chronische volwassen parodontitis

-De verschillende oorzaken van dementie + kernsymptomen?
– Wat kan slikstoornissen veroorzaken?
-casus

2012-2013

Dit examen bestaat uit 9 vragen (elk 2 punten) uit volgende lijst, waarvan 1 vraag het bespreken van een casus is (4 punten) en wat je in die situatie zou doen.
De les over risicopatiënten, wat te doen in allerlei situaties is wel degelijk te kennen, hier komt ook 1 van de vragen uit.

voorbeeldvragen (WoW deze link werkt echt! Ongelofeloos!!!)

2011-2012

1. xerostomie, definitie, oorzaken, gevolgen, therapie
2. beschrijf veroudering parodontium
3. casus: vrouw, 89j, verpleeghuis, gemutileerd gebit/complicerende factoren (paro, multipele caries, gingivitis, slechte MH), dementerend, agressief, niet cooperatief, met chron. pijn LBK.
Planopzet cfr slides.
4. gevolgen ondervoeding

6. frailty, meetbaar ? doel ?
7. verschil oudere met frailty en fysiologische veroudering.
8. interactie metronidazol en alcohol
9. AMI 2jr geleden, geen klachten. Voorzorgen TA.

-Parodontitis en behandeling, verschil ouderen-jongeren
-Anamnese: angor pectoris
-casus: demente man, wilt geen hulp, enige wens is retentie prothese, multiple caries en parodontitis… je moet het uitschrijven volgens de verschillende stappen van opstellen behandelplan. (klinische foto en OPG gegeven)
-Gezondheid en levensverwachting
-Communicatie met demente patiënt (algemeen)
-Verandering van tanden met verouderen + invloed op pathologie
-Combinatie van alcohol met paracetamol
-Risico’s van PP -oorzaken van gewichtsverlies

2019-2020

Peumans:

Geef drie soorten van bleekmiddelen en wat zijn de verschillen hiertussen. In welke concentraties worden ze gebruikt en voor welke bleektechnieken (in lijn met Europese wetgeving)?

KVD:

CASUS: Pt. komt voor passen van een nieuwe VP in BK en passen van volledige vaste brug in OK op 4 IP’s. In OK moesten nog 9 tanden geëxtraheerd worden voor start van behandeling. Immediate oplossing werd voorzien opdat pt nooit tandenloos was. VP in BK was al 10 jaar aanwezig en werd nu vervangen.

 1. Schets in 5 lijnen het biologisch proces van osseointegratie
 2. Hoe doe je de BRB voor de immediaat prothese in de OK?
 3. Is het tijdstip (ook aangegeven in casus) van PLACEMENT en LOADING op de implantaten oké? Verklaar evidence based.
 4. Welke materialen heeft pt. nu allemaal in de mond. Waarom deze keuzes?
 5. Wat is de prognose van de vaste brug in de OK op 4 IP’s en geef de 2 meest voorkomende complicaties
 6. Welke adviezen geef je aan de pt. mee om succesvolle behandeling succesvol te houden (voeding, onderhoud, functie, …)?

KVL:

Hoofdvraag: 

-Welke cementeerprocedure gebruik je voor kronen en partiële kronen? 

-Welke factoren bepalen mee welke procedure je gebruikt? 

-Geef de volledige klinische cementeerprocedures.

Dia’s:

-Vita suprinity met infofiche: voor welke restauraties mag je dit materiaal wel gebruiken. Voor welke niet?

-Belasting van molaar met kleurtjes: wat vertellen deze kleuren u en wat zijn de klinische implicaties?

-Ruwe en botte boor: wat zie je en geef de implicaties.

-Adhesiefbrug met 1 vleugel: wat zie je? Uit welk materiaal is dit gemaakt? Bespreek de pontic.

 

2018-2019

Vandamme
1. BK met Kennedy klasse 4 en OK met verkorte tandenboog tot PM1. Geef via een concreet vb een restauratieve oplossing en via implantaten. Vermeld ook welke materialen je gebruikt en occlusie en articulatie. Motiveer je antwoord.
2. Wat is de invloed van verlies van posterieure steun op anterieur? Heeft het verlies van posterieure steun een effect op het kaakgewricht?
3. Legende Frost mechanostat aanvullen, techniek om stompmodel te maken (zeiser), opbeetplaat met occlusie en articulatie…

Vanlanduyt
1. Bespreek biomechanica van een stift. Vergeet zeker niet de retentie en weerstand tegen breuk.
2. Afdruk van een stift met duralay en zeggen wat nadeel is, voorlopige stift in een kanaal?…

Vanmeerbeek
Adhesieve en conventionele hechting van zirconiumkeramiek bespreken

 

-casus
-slides: figuur van rem slapen, van tand met IP verbonden, van opbeetplaatje, van CNC milling, van occlusale discrepantie, tangentiele belasting, vol keramische kroon….
-vragen:
Van landuyt:
Foto van brug, 13 pontic, en dan 4 pijlerelementen, van 30 jaar oud, waarom die pijlerelementen en wat zouden we nu doen (alle opties en uitleg)
Hoe cementeren van kroon en van partiele kroon, geef procedure en waarom welk cement
Vandamme:
Od in onderkaak plaatsen en piw vp bovenkaak, wat ga je dit consult doen, is er een reden dat het ene piw is en andere al plaatsen en gebruik je articulator
Wat zijn meeste mechanische complicaties en hoe remedieren
Peumans:
Adhesief complex

Complicaties van implantaat gedragen kronen

 

 

Van Landuyt:
1. Je maakt een brug van elementen 13-14-15-16 met 13 en 16 als pijlerelementen. Vergelijk de materiaalkeuze en vervaardigingsprocedure van 30 jaar geleden met die van nu (2019).

 1. Bespreek de procedure van het cementeren van een stift stap voor stap uit en welke cementen kunnen worden gebruikt.
 2. dia’s:

Foto Wham-key, wat zijn de voor en nadelen

CNC-milling wasplaat: wat is dit en welk materiaal zal hier voor de uiteindelijke restauratie worden gebruikt?

Scanner voor analoge afdrukken (?)

5 verschillende design voor de marginale rand benoemen en welk is de beste?

Foto uit de studie die de divergentie van de cuspiden meet bij MOD caviteiten meet bij belasting.

 

Vandamme

 1. Je maakt een overkappingsprothese op implantaten in de bovenkaak. Bespreek de (i) indicatiestelling, (ii) (non)-splint, (iii) keuze attachementen en (iv) design prothese.
  2. dia’s

Foto van overclosure en overopening

Schrijf de legende: 2 situaties met dezelfde condylusbaanhelling maar een verschillende anterieure geleiding.

Bespreek deze OPG: 3 short-implants in Q3, botfractuur front Q3 en 3 implantaten in Q4 met 6delige brug.

Foto van locator abutments met 2 verschillende soorten matrices (interne+externe retentie , alleen externe retentie) en hierbij aanvullen hoeveel graden divergentie elke soort matrix can compenseren

Bot-implantaat interface en bespreken wat je ziet.

 

Van Meerbeek

 1. Bespreek dual-cure composietcementen voor het cementeren van semi-directe/indirecte partiële restauraties (soorten, polymerisatie en efficiëntie). Zijn er alternatieven?

 

Welke materialen kunt ge gieten, voor en nadelen en procedure
Tijdelijke afsluiting: wanneer wel en niet en geef de vereisten.

Porselein: wat bepaalt de uiteindelijke kleur. Casus was erosie met verkorte tandenboog bij een 40 jarige

Dia’s: condylus en p helling bst, die spacer, stitching, Foto van kroon waar je niet kon reinigen, studie ferrule,..

Vraag Vandamme: belang van vdo bij restauratieve behandeling bij 1) eigen tanden 2) implantaten in een partieel en edentate kaak voor beiden

 

2017-2018

KVL
– indirecte restauraties ondervinden rotatiekrachten: hoezo? Hoe kan je dit voorkomen en in welke klinische situatie is dit van belang?
– vergelijken in/onlay vs kroon (vooral design vergelijken). Welke cementen gebruik je en is dit hetzelfde bij de twee? Indicaties voor de twee.

KVD
– leidt overbelasting tot faling van implantaten? Waarom wel/niet?

Peumans:
– welke is de meest gebruikte avitale bleektechniek in Europa? Welke producten worden gebruikt en beschrijf kort de procedure

 

—–

 

3 hoofdvragen:
– bespreek wel materiaal wordt gebruikt voor (i)healingabutments en (ii) definitieve abutments. Bespreek ze en geef de indicaties
– wat gebeurt er met fronttanden bij verlies van posterior natuurlijke elementen
– KVL: (foto van omslijping 11): bespreek retentie en resistentie
1 hoofdvraag van Peumans: welke bleektechniek voor vitale elementen wordt het meest wordt toegepast in Europa. Welke materialen worden ervoor gebruikt + bespreek kort de procedure.

10 dia’s:
VD
– 3 referentielijnen om gelaat in 3 gelijke delen te verdelen + benoem de referentiepunten
– platform switched abutment: bespreek de gevolgen
– condylaire geleiding: vlak en steile helling van de Fissa
– tekening van lippen- neus- kin verhouding om keuze te maken tussen OD of vaste brug
– tekening van geleiding bij OBP
KVL:
– conische stomp met hefboomkrachten erop
– chamferboor met geel kleurtje aan (polijstboor?)
– brug met iets raars interdentaal, denk dat ze bedoelde dat de interdentale reinigbaarheid gecompromitteerd was daardoor?
– frezen van metaal: welke metalen gebruik je daarvoor?

 

—–

 

1) tijdelijke afsluiting: vereisten, altijd nodig? Wanneer niet, ….
2) conventionele brug gemaakt op conventionele wijze. Volledig afgewerkt, maar past niet. Je hebt geen pas gedaan: waar kan het misgelopen zijn: leg uit en leg uit hoe op te lossen
4) Dia’s:
– digitale afdruk techniek
– getoonde studie bespreken: welke is beste IR materiaal
– ….
5) bespreek extra orale kenmerken waarmee je rekening houdt bij beslissing OD of VB in een edentate kaak. Leg uit.
6) dia’s:
– frost mechanostat
– geanguleerde abutment schroef en graden geven
– kauwcyclus
– … kan er echt ni meer opkomen
7) casus
8 ) samenstelling keramische primer, wanneer gebruiken, nut, ….

 

—–

 

Vandamme:
1) Casus verhaal waarbij BK (onbeslepen) & OK ingegipst zijn in articulator. Heel de BK wordt hierna bij de patiënt omslepen + afdruk genomen. Hoe brengen we het nieuwe model van de BK over naar de articulator op de meest snelle en correcte manier?
Speelt de incisiefpen een rol hierin? Ja/nee, verklaar.
2) Beschrijf alle materiaalopties voor de basisstructuur en bekleding van een brug op implantaten.

dia:
Axiale alignatie van de tanden BK + OK
Zijzicht frontgeleiding bij attritie/andere inclinatie fronttand vs normale fronttand
Beetplaat
platform switching en conicale seal verhaaltje
Richtplaat voor plaatsen IP

Van Landuyt:
Casus verhaal waarbij metaal keramische 5 delige brug ter vervanging van element 13 met als pijlerelementen 11-12-14-16 (!) (agenesie 15) Wat zien we en wat zijn de voor- en nadelen hiervan?
Bestaan er nu alternatieve behandelingen? Vergelijk.

dia:
Metalen brug op IP (verloren was techniek) + vraag hoe nu te fabriceren?
2 resistentiegebieden vergelijken (coniciteit en hoogte)
Rententiekapje
Inzetrichting brug met storing van buurtand

Peumans:
Beschrijf het adhesief cementeren bij porseleinen facing en geeft de mogelijke 3 keramische materialen die gebruikt worden bij porseleinen facing.

Bijvragen mondeling:
Hoe geleiding in deze specifieke casus oplossen.
Flaring boventanden en mogelijke gevolgen
Waardes van beweging IP & Tand
Indicatie voor splint in onderfront

 

—–

 

Hoofdvragen:
– Wat is het effect op TMJ bij verlies van posterieure afsteuning? Bepsreek aan de hand van literatuurdata.

– Maak een tabel met met rijen:
– i) volledige brug op implantaten
– ii) kwadrantrestauratie op implantaten
– iii) solitaire implantaat
En als kolommen
– a) welke relatie?
– b) welke registratie(s) nodig?
– c) articulator nodig?
– d) occlusie en articulatie
– e) moet een verhoging van VDO?

– Bespreek biomechanica van kanaalstiften. Bespreek zeker retentie en preventie van wortelfracturen

– Wat is IDS en hoe wordt het toegepast? :p

Dia’s:
– groepsgeleiding en verminderde groepsgeleiding
– dia van hoge gingivale lijn/gummy smile naast meer esthetische en hoe oplossen
– vervorming van tand onder druk met MOD en endo
– CNC frees met wasschijf voor gieten (semi-digitaal)
– drie opbeetplaten (hard, hard/zacht, zacht)
– tikhamer en waarvoor dient het
– schrijf een legende voor de grafie met verandering in retentie voor bar, bal en magneet om dit voor de lezer meer verstaanbaar te maken
– bestaande prothese als richtplaat, wanneer wordt dit gedaan?
– optsiche scanner voor voor analoge afdruk
– de laatste kan ik me niet herinneren

Casus was die met parodontitis met zwaar aangetaste molaren. Onesthetische frontbrug. Kanaalschroef op de 35. Glaucoom (contra-indicatie epinefrine)

 

Rookstop. MHI. Extractie molaren. Parodontale saneren. Redo endo 35 met gegoten SO en kroon. Behandelen caries 23M en 24D. Vervanging vulling 43V. Heromslijpen front en vervaardigen nieuwe brug. Streven SDA.

2016-2017

Peumans: geef en bespreek 5 factoren die de kleurbepaling beïnvloeden.

Vandamme: waarom is solitair implantaat zo een goede oplossing? Geef en bespreek verschillen met brug op natuurlijke tanden en met uitneembare prothese.

Vanlanduyt inderdaad nut en eisen van een tijdelijke afsluiting en tweede vraag van Landuyt was over lokalisatie marginale rand bij kroonpreparaties en waardoor deze wordt beïnvloed.

 

Dia’s : doorslijpen metalen brug met carborandumschijf, hoe doe je beetrelatie in deze situatie, doorslijpen tijdelijke kroon, locator herkennen, piw herkennen, bijtkracht aanvullen in een tabel, studie palatale ferulle bespreken,…

 

——

 

– bewerking preparatieoppervlak en facing (litium disilicaat) voor cementeren + welk cement?

– waarom gebruiken wij gipsblok bij ingipsen BK?
– procedure ingipsen bij solitaire restauratie / kwadrant restauratie met verticale stop / volledige omslijping BK

– design pontic en welk is het beste?

– overkappingsprothese: hoeveel IP, connecteren, design prothese

– 10 foto’s

 

 

—–

 

– concept van de verkorte tandenboog, kenmerken en invloed op parodontium, kauwfunctie, occlusale stabiliteit en het gewricht
– voor en nadelen van volledige omslijpen van een vitale tand. Indicaties, alternatieven en wat verkies je
– vorming van bot rond het implantaat en welke factoren hebben hier een invloed op, vooral wat betreft het implantaat zelf
– schema keramieken met doorbuigsterkte en indicaties

Dia’s:
Intrusie bij implantaat-tand-gedragen brug
Actieve stift
Implantaten in kruisbeet 1e kwadrant
Belasting op implantaat
Triangulatie
Geleiding Opbeetplaat op model
Fractuur porselein
Wasbeet

Bijvragen:
Wolff
Wat bepaalt anterieure geleiding
Materiaal abutments
Wanneer ingipsen in CR

 

—–

 

 

1) schema van hechten van landuyt
2) foto van een actieve stift: welke complicaties/problemen voorzie je?
3) anterieure geleiding
– welke contacten heb je bij protrusie?
– iets van hellingsvlak aanpassen en toepassen op natuurlijke dentitie en vaste implantaatbrug
– wat als je de je de fronttanden spalkt (door een brug bv)
4) zirconium: adhesief en passief cementeren: stap voor stap uitleggen
5) casus

2014-2015

Schriftelijk:
NAERT
-implantaten-tanden, ja of nee? Staaf adhv evidentiecijfers (prognose)
-preparatievereisten: vorm, retentie en resistentie, duurzaamheid
-patiënttevredenheid over implantaten in de bovenkaak (esthetiek, spraak etc)
-a reproduceerbaarheid kinematische as
b Invloed van het verschil tussen ware en arbitraire scharnieras op de occlusale verhoudingen in de mond.
c hoe verschil tussen werkelijke en ware as verminderen?
d Heeft de kinematische as zin in alle posities van de ok?
e Beetverhoging, op welk niveau en waarom?
– Regels van Beyron
-Avitale opbouw: indirect of direct? Bepalende factor voor prognose. Hoofdcriterium voor keuze indirect of direct…
-Alle bruggen (7 in totaal) op volgorde zetten van overleving en 5j en 10j cijfers geven + kort bespreken

VAN MEERBEECK/PEUMANS
-indicaties CADCAM en welke keramieken kan je hier gebruiken (met adhesieve cementen)
-2 centrale bovenincisieven in palatoversie, bespreek het prepareren voor veneers en teken (3x: Vest-aanzicht, proximaal aanzicht + V-L-doorsnede)

Mondeling:
-hoeveel pontics op implantaten in de onderkaak
-hoeveel implantaten voor een brug in de onderkaak, waar hangt dit van af en hoe bepalen de positie
-grootste oorzaak botverlies rondom tand/implantaat
– Verschil in afdrukmethode symmetrisch vs asymmetrische abutment- Implantaat vs abutmentniveau afdrukken- 4 onderincisieven met parodontaal verval (50%), Pt heeft nu goede MH, je gaat veneers maken op alle 4 -> verblokken ja of nee? en waarom…- unilaterale extensiepontic en bilaterale: welke wordt het meest belast?- functie van functionele en niet-functionele knobbels

Behandelplan:
pt met veel overhangende amalgaamvullingen, parodontitis (voornamelijk rondom deze tanden) enkele ontbrekende tanden, attritie (zware) en 1 brug van 23 tot 27 met cariës op de 27 (tand niet verloren) en brug verloren. voldoende bot voor een implantaat thv 24 en 25. (ik denk niet dat hij hier implantaten wou zien)

Dia’s:
– putty- insicale afschuining- kruisbeet: welke knobbels zijn de functionele?- intacte odontoblastenlaag en aspiratie van odontoblasten- pulpahyperaemie- gelijkgerichte, gefilterde wisselstroom van hoge frequentie- dubbele afdrukmethode- dia 96 van college afdrukken
– richtplaat
– Regels van Beyron
– Avitale opbouw: indirect of direct? Bepalende factor voor prognose. Hoofdcriterium voor keuze indirect of direct…
– Alle bruggen (7 in totaal) op volgorde zetten van overleving en 5j en 10j cijfers geven + kort bespreken<

2013-2014

1) geef overlevingsdata en follow-up tijd voor:
– VMK en de verschillende soorten volkeramische restauraties.
– 3-5 delige VMK brug
– 3-5 delige volkeramische brug
– wat zijn probleem gebieden van volkeramische bruggen? (druk uit in % en vgl met VMK)
2) bespreek chronisch trauma op het parodontium
– randlokalisatie
– randaanpassing en pasvorm van de kroon
– oppervlakte gladheid
– materiaal
– o&a
– vormgeving
3) de vraag van de volledig beslepen bovenkaak ingipsen + is er functie van de incisiefpen? Verklaar + waar beetverhoging doorvoeren? Verklaar

Fotos:
– putty
– incisale afschuining
– kunsthars sleutel
– over contour
– functionele knobbel reductie
– pulpahyperaemie
– gelijk gestelde wisselstroom
– dubbele afdrukmethode
– afdruk kapje
– gezonde odontoblastlaag en aspiratie van de odontoblasten in de tubuli

Peumans: bespreek de componenten van het adhesieve porseleinen veneer systeem en hoe men een optimale hechting bekomt.

Mondeling:
– effect van overload op ingebeelde implantaten
– waarom past de ideale kroon niet en hoe oplossen
– wanneer geen verkorte tandenboog toepassen
– op welk niveau plannen bij restauration driven implant placement

schriftelijk: -therapeutische occlusie (=regels van Beyron)
– stiftopbouw: wanneer welke opbouw, wat is de hoofdfactor voor stift of niet, wat bepaalt de prognose
-rangschik de mogelijke kronen en bruggen bij de partiële edentaat obv overleving 5 en 10 j
-mondeling: wat is primair en secundair verblokken bij implantaten
-spalken of niet (tekening)
-wanneer symmetrische, wanneer asymmetrische abutments
de 2 overige weet ik niet meer
-peumans: 2 vormen van avitaal bleken uitleggen

-therapeutische occlusie (=regels van Beyron)
-stiftopbouw: wanneer welke opbouw, wat is de hoofdfactor voor stift of niet, wat bepaalt de prognose
-rangschik de mogelijke kronen en bruggen bij de partiële edentaat obv overleving 5 en 10 j
-mondeling: wat is primair en secundair verblokken bij implantaten
-spalken of niet (tekening)
-wanneer symmetrische, wanneer asymmetrische abutments
de 2 overige weet ik niet meer
-peumans: 2 vormen van avitaal bleken uitleggen

-Grafiek boor met grote diameter en kleine diameter
-Doorsnede door 2 preparties (V-L) welke van de 2 is slecht beslepen en waarom?
-Figuur van bevel bij schouderprep: wat is de klinische relevantie?
-Surveyer
-Grafiek HT 22 met 4 lijnen per lijn zeggen over wat t gaat
-Intra-orale foto en dan vraag hij wat voor contact zie je hier
-Afbeelding point cetric – long centric wat in klinische realiteit
-Extensielengte brug op impl OK
-Foto van hefboomwerking hoe noemen we het gebied van P1 –> P3
-Doorsnede van 4 preparaties: ze zijn allemaal slecht, maar welke van de 4 zou je dan nog het liefst in je mond hebben?
1. tabel invullen met solitaire kroon, kwadrantvervanging en kaakvervanging en dan zeggen hoe te bepalen, welke toestellen nodig, hoe registreren, occlusaal design en of beetverhoging ja of nee
2.
a. Verschil succes en overleving
b. Efficiëntie van de belangrijkste implantaatsystemen op de westerse markt
c. Prognose van tand/implantaat/bot/restauratie bij tand implantaat geconnecteerde bruggen
3. De bk en ok zijn ingegipst met face-bow en CRregistr. Dan wordt de bk helemaal beslepen. Hoe beethoogte bepalen, is er ’n functie van de incisiefpen
4. Welke keramische materialen kan je adhesief cementeren? Beschrijf het proces van a tot z (+ de gebruikte materialen)
)11.12.13 mist, hoeveel en waar implantaten
2)Dan BK met tanden, OK OD, waarop letten bij het opstellen van de tanden op de kam
3) Dan een volledig betand iemand, 1 tand is beslepen, hoe test je occlusie van de kroon (dus gwn folie en dan papier)
4)Hoe test je contactpunten : met floss en vgl buren

Naert schriftelijk:
1a Op welke basis worden beslissingen genomen in de klinische thk?
1b Welke studiedesigns kunnen uitspraken doen over de hele pt populatie?
1c Verschil tussen prognose en effectiviteit?
1d Wat weet je over de pt tevredenheid (esth, MH, spraak,..) voor behandeling van de edentate bk met implantaten?
1e Connectie implantaten-tanden, ja of nee? Staaf adhv evidentiecijfers (prognose)

2a Reproduceerbaarheid van de kinematische scharnieras?
2b Invloed van het verschil tussen ware en arbitraire scharnieras op de occlusale verhoudingen in de mond.
2c Heeft de kinematische as zin in alle posities van de ok?
2d Beetverhoging, op welk niveau en waarom?

3 Bespreek de volgende preparatieprincipes:
– Vormgeving
-Retentie en resistentie
-Structurele duurzaamheid (restauratie)

Van Meerbeek:
Bespreek de algemene regels voor het prepareren van adhesieve restauraties (maak een verschil tussen kleine en grote met knobbeloverkapping) en bespeek de verschillende opties voor de volgende stap.

– 1 grote hoofdvraag uit dat hoofdstuk van duurzaamheid, effectiviteit en amalgaanvulling, cct en rct, verschil in vergelijkende studie voor 3 dingen (restauratie op implant, op tand adhesiefbrug)
– dan : welke 2 dingen moet je voor de OK en BK instellen op articulator als je ingipst met een gipsblok
– de wet van ante
– dias: veel uit het hoofdstuk van cadcam, centrale jig, wasbeet ok of niet, die dia met die exptensiepontic in zirconium,..
– bijvragen bij mij: wat is de rol van de niet functionele knobbel, een tekstje dat ging over botverlies rond implantaten en of dat door overbelasting kon komen, hoe ga je terwerk als je een frame met kronen en een frame met schuifsloten op de kronen moet plaatsten, een tekening van een tand die verloren is en hoe los je op, small is beautifull

Vraag 1: Effectiviteit . En aantonen met de 50% overleving van Amalgaam
Vraag 2: De overleving van al die soorten bruggen
b: overleving van kroon op implantaat, kroon op tand, extensiebrug op 1 tand
c: Succes van Implantaat brug, conventionele brug, extensiebrug. Wat leid je hier uit af ?
Vraag 3: Een patiënt, 14 en 15 moet vervangen worden, volgens de wet van Ante zijn de 13 en de 16 niet voldoende door verminderd parodontium. Wat zijn de mogelijkheden?
Vraag 4: Die vraag met Ingipsen bovenkaak welke 2 parameters, en idem onderkaak.
Vraag 5: Dia’s: conografische holografie, airbageffect, Juist of fout dingen…
Mondeling: de vragen waren zo onduidelijk dat ik ze zelf niet snapte.
– Functie niet dragende knobbel
– Iets met een richtplaat, wat je daarvoor aan het labo moet geven
– Skeletprothese met kronen en skeletprothese met attachement en kronen, wat is het verschil in de klinische procedure.
– Iets met een tekeningetje.
Peumans: 5 verschillen preparatie keramische inlay en goud inlay.

2008-2009

Eerst krijg je 10 dia’s te zien waarbij je moet zeggen wat je ziet
Dan krijg je ’n behandelingsplanning dat je moet doen zoals in de les en dan kan je dat mondeling gaan doen samen met nog een paar vraagjes die hij stelt.
Ik herinner me ze niet allemaal maar het was oa hoe je ervoor zorgt dat je preparatie op z’n plaats komt, wanneer je bone-driven en wanneer je restoration-driven gaat ip plaatsen, welke preparatie de minste randspleet geeft, hoeveel pontics je kan plaatsen, wat de functionele knobbelreductie is, …
En dan onze drie vragen (namiddag-groep)
*tabel maken met solitaire kroon, kwadrantvervanging en kaakvervanging en dan zeggen hoe te bepalen, welke toestellen nodig, hoe registreren, occlusaal design en of beetverhoging ja of nee
*50%overleving, verschil succes en dat andere (aan of afwezig), tand-implantaat verbinding, efficiëntie van implantaatsystemen
*De bk en ok zijn ingegipst met face-bow en CRregistr. Dan wordt de bk helemaal beslepen. Hoe beethoogte bepalen, is er ’n functie van de incisiefpen, BH 0° 40° klinisch en effect op NWZ, hoe ondiepe knobbelindrukken voorkomen

-CCT hoe naar populatie projecteren
-verschil prognose en effectiviteit
-wat weet je over patienttevredenheid bij edentate BK en restauratie op implantaten
-tand-connectie of niet
*kinematische as; reproduceerbaarheid
*hoe verschil tussen werkelijke en ware as verminderen
*gevolg occlusaal
*is kin.bepaalde as altijd bruikbaar
*beetverhoging; op welk niveau, indicaties
*splitcast: waarvoor gebruikt + voorwaarden
-vormgeving
-retentie & resistentie
-structurele duurzaamheid

Dia’s:
Impl gedragen brug
Creeren ponticbed mbv electrotoomlus
Figuur over verschil werkelijke en arbitrair bepaalde as
Dynamische beetregistratie
Individuele lepen voor palatale gingiva epithese
Wasbeet waar je van moet zeggen in welke relatie van de OK ze genomen is
Figuur over Max lengte pontic bij impl gedragen vaste brug OK
Hygojet
Diktemeter voor het meten van metalen basisstructuur
Gates boren
Vragen bij hem (voor zover ik ze nog weet…):
Waar beetverhoging doorvoeren; art/mond (+waarom)
Waarom falen bij avitale pijler extensiebrug
Aantal tekeningetjes met tanden, zeggen welke voorziening voor vervangen ontbrekende tand (1 optie geven)
….
Theorievragen:
Bespreek de criteria voor een theoretische occlusie
Geef de indicatie(s) voor een permanente beetverhoging
Wat is het hoofdcriterium om te beslissen welk type opbouw voor avitale tanden wordt toegepast?
Eenmaal de avitale opbouw gerealiseerd, welke factor bepaalt in hoge mate de prognose van de tand?
Wanneer past u een indirecte dan wel directe opbouw toe?
Waaraan kan een dorsaalwaartse verplaatsing van de IC-as op articulator te wijten zijnaan de werkende zijde? Kruis de juiste mogelijkheid aan:
– Grotere ICA bij patient
– Grotere ICA op articulator
– Kleinere ICA bij patient
– Kleinere ICA op articulator
– Onzuivere deductie van de patient
Nut incisaal plateau

schriftelijk:
1a wat is de effectiviteit van een behandeling? illustreer dmv amalgaam vulling
b wat is het verschil tussen RCT en CCT
c geef de 10 jaarsoverleving van: *brug op tanden, * extensiebrug op tanden, * adhesieve brug, * brug op implantaten, * skeletprothese
d geef de 4 jaarsoverleving van: * kroon op tand, * kroon op implantaat, * adhesiefbrug
e geef het succespercentage: * brug op tanden(10jaar), * extensiebrug op tanden(10jaar), * implantaatbrug (5jaar)
2 Brug op tand 13 – 16 maar de helft van het parodontium is weg, dus er kan niet voldaan worden aan de wet van Ante. Wat is(zijn) hiervoor je oplossing(en).
3 a bij het ingipsen moet je (minimaal) slechts 1 parameter instellen. Welke is dit voor de BK en waarom, welke is dit voor de OK en waarom?
b op welke voorwaarde(n) kun je de splitcast techniek gebruiken om je CR beet te controleren?
dia’s
1 instument om gingiva weg te nemen
2 wat is er fout (2 retractiedraadjes)
3 plaatje van preparatie: wat benadrukt dit (qua eigenschappen van cement)
4 welke afdruktechniek is dit
5 wat voor model en wat voor stompen zijn dit? welke wordt in het labo als eerst gebruikt?
6 wat is hier fout? (uitbrandbare stift bij gegoten stiftopbouw)
7 welke is juist (preparatie op ondersnijdingen controleren met 1 of 2 ogen)
8 wat is hier omcirkeld? (functionele knobbelreductie)
9 richtplaat voor plaatsen implantaten
10 wordt de patrix in een kroon gecementeerd of niet?
mondeling:
verschil tussen stifttand en SO + kroon
stifttand in brug gebruiken?
hoe los je paralelliteitsprobleem tussen pijlers op? (4 mogelijkheden)
wanneer mag je geen verkorte tandenboog toepassen?
tand 17, 13, 23, 27 aanwezig => hoe ga je hier te werk? (zowel vitaal als avitaal)

2019-2020

– vergelijk mondgezondheidsproblemen tussen mensen met een beperking en de standaard populatie in minstens 4 deelgebieden

– casus (casus 6 uit behandelingsplanning griet van Steenkiste) met abces 75 die onder narcose behandeld wordt. A. Geef preoperatieve medicatie + hoeveelheid. B. Geef behandelingsplan aan en waar je bij de eerste controle na behandeling op moet letten

– Wat is de meest gebruikte endodontische behandeling bij kinderen? Indicaties, klinisch en radiologisch

– Bespreek bij de volgende of je star of flexibel spalkt + geef tijden. Geef daarnaast de indicaties voor een goede spalk

* avulsie

* intrusie (2 mm)

* concussie + ongecompliceerde glazuur-dentinefractuur

* wortelbreuk in het midden derde

– Bespreek het verschil tussen snurken en apneu qua symptomen, diagnose, complicaties, behandeling en opvolging

– Pt die radiotherapie krijgt. Een te verwachten bijwerking is hyposalivatie. Wat geef je de patiënt voor preventief advies mee

– A: Geef de twee grote glazuurafwijkingen + 2 voorbeelden. Geef klinisch voorkomen, ontstaan en op welke tanden ze voor kunnen komen.

B: welke restauratieve behandeling heeft het hoogste overlevingspercentage bij zwaar aangetaste melkmolaren? 2 voordelen + 2 nadelen

 

2018-2019

1. 5 klinische kenmerken van MIH. Op welke tanden meestal? Onderscheid melktanden en def tanden
2. Casus gecompliceerde glazuurdentine fractuur + lichte luxatie naar palataal bij zowel 6jarige en 20 jarige door epilepsie aanval. Behandeling, opvolging,mogelijke complicaties,Wat zijn de vereisten van een traumasplint?
3. Casus 6 jarig astma patiënt, met rx behandelplan maken
4. Diagnose, symptomen, behandeling bij apneu. Kinderen vs volwassenen.
5. Belangrijkste problemen in de mond bij gehandicapten
6. Hoe kiezen/ welke factoren ofzoiets beslissen tussen lachgassedatie en algemene verdoving.
7. Tabel uit de slides over vetoplosbaarheid van LA. Welk verdovingsproduct verkies je voor een lange goedwerkende verdoving, en motiveer door gegevens van die tabel.

—–

1.Moeilijkheden voor een goede behandeling van patiënten met een beperking. Welke niveaus: bespreek + voorbeelden
2. Er komt een nieuwe patiënt bij u voor de eerste consultatie. Welke factoren hebben een effect op de relatie die je vormt met het kind
3. Urgentiebehabdeling, opvolging, prognose en complicatie: bij volledige Intrusie 51 en 61 (2jarig kind) en volledige Intrusie 11 en 12 bij 20jarige
4. Casus meisje 8jaar (20kg) met intra en extra orale zwelling Q4 en veel pijn. Te bang voor in de stoel dus narcose maar deze kan pas binnen 3 dagen. Wat is uw behandeling voor deze pijnklacht? Wat geeft u tegen de pijn (soort medicatie, dosis, maximale dosis, frequentie,…)
5. Wat zijn de morfologische kenmerken van melktanden en bespreek de implicaties ervan op een IPB, Pulpotomie en endo behandeling
6. Wat is MUC5B en MUC7, wat is het verband met xerostomie?
7. Wat is glazuurhypomineralistaie, twee klinische kenmerken. Verschil met glazuurhypolasie en twee klinische kenmerken hiervan + definitie glazuurhypoplasie
8. Welke restauratie heeft de beste prognose/levensduur bij zwaar aangetaste melkmolaren? Geef 2 voordelen en 2 nadelen.

 

2017-2018

1. Peumans: 2 klinische kenmerken van glazuurhypomineralisatie + 3 vb’en die in het gebit voorkomen. Waarin verschilt het met hypoplasie?
2. Invloed van astma en de behandeling op tandbederf. Welke preventieve maatregelen?
3. Intrusie van 2 melksnijtanden bij 2-jarig meisje. Urgentiebehandeling, opvolging en complicaties?
4. Welke problemen ondervinden patiënten met beperking, de mantelzorgers en zorgverleners mbt optimale mondzorg. Welke redenen? Welke oplossingen?
5. Minimale sedatie: wat betekent dit ? Implicaties in thk praktijk?
6. OPG uit lessen Griet Vansteenkiste: behandeling? Pijnstilling/AB?
7. Belang diagnose pulpa bij melkelementen. Welke pulpabehandelingen in melkgebit met indicaties?

 

—–

 

* Hoe is het klinisch voorkomen van MIH? Maak een duidelijk onderscheid tussen melkgebit en definitief gebit.
* Wat zijn de verschillen tussen flauwvallen en een epilepsie aanval?
* Wanneer spalken we flexibel? Wanneer star? Wat zijn de eigenschappen van een goede spalk?
* Lachgassedatie is een veilige sedatie zolang er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Bespreek deze voorwaarden.
* Bespreek 5 non-farmacologische benaderingen voor angstreductie en geef het doel van elke techniek
* Casus (les 21 casuïstiek dia 14 over meisje met angst en vraag voor tandverzorging onder narcose)
* Hoe kunnen we de pulpa klinisch en radiologisch beoordelen? Wat is moeilijk te diagnosticeren?

2016-2017

Peumans:
– vergelijk microabrasie en kunstharsinfiltratie en waar worden ze gebruikt
– geef 5 diagnostische redenen voor MIH
– casus: pt van 14 jaar, gevallen met de fiets, komt met een ongecompiceerde glazuurdentine fractuur en een wortelbreuk in het midden derde: wat is de diagnose, urgente behandeling en opvolgende behandelingen?

 

Anderen:
– wanneer geef je regionale verdoving bij een kind van 6j om de 1e mm te verdoven
– contraindicaties voor lachgassedatie bij een kind en een angstige patient
– je stagemeester zegt: je moet een kind niet verdoven want die is meestal toch te bang. Wat reageer je?
– casus kindje met zwelling en nachtelijke pijn 3e kwadrant, kan niet behandeld worden dus dat moet onder narcose. In de tussentijd geef je pijnstilling en AB, ze is niet penicillinegevoelig: hoeveel geef je? Wat is je behandeling onder narcose (adhv een opg)?
– endo van een melktand is moeiljker dan een def tand: geef minstens 4 redenen

 

——

 

Peumans:
– ART
– casus me 2 gecompliceerde gl dentinefracturen

 

 

Andere:
– overdosering la
– casus intrusie 51
– schisis: cariësrisico bilaterale volledige lip en verhemelte spleet en schisisteam:
– de 3 processen van ontwikkeling van het kind, voorbeeld en effect op mondverzorging
– casus cariës 74/75 behandeling onder narcose en medicatie/ab geven
– geef de mogelijke redenen voor schade aan pulpa dentinecomplex van immatuur element en zijn defensiemechanismen hierop

2015-2016
1) wat ga je doen voor de start van de oncologische behandelingen bij iemand met acute leukemie, welke symptomen kan je zien thv de mond, en aandachtspunten bij de behandelplanning
2) Wat zijn de effecten van lachgas op het bewustzijn en de voordelen hiervan op de behandeling
3) Waarom verloopt de diagnose van de pulpa moeilijk bij immature elementen, en hoe ga je het doen
4) Lokale anesthesie: het beste product volgens leeftijd, volgens medische aandoening en volgens injectie techniek, en wat zijn de reacties bij overdosering en hoe kan je die voorkomen
5) Abces thv 65-64, extractie is nodig -> hoe bereid je de extractie voor en welk materiaal en welke nazorg
6) Casus van casuistiek van die 11 die nie doorkomt en als ge ne foto nam zag je dat die 11 helemaal misvormd was en werd die getrokkken. Die casus dus, moest ge gewoon zeggen da ge ne OPG ging nemen om te kijken wat er mis was thv 11
1. Bespreek directe effecten van chemotherapie bij kinderen. Bespreek ook of en hoe je aan preventie kan doen
2) Geef 5 niet farmacologische gedragstechnieken die vaak toegepast worden in angstreductie
3) Wat wordt bedoeld met ‘titratie’ bij lachgassedatie? Leg uit
4) Voorzorgsmaatregelen die je moet nemen bij een astmapatiënt en welk anestheticum ga je geven?
5) Casus over de snijtanden in het 1ste kwadrant die nog niet gewisseld waren terwijl het 2e al wel gewisseld was. Wat ga je doen, wat zijn de verdere onderzoeken die je doet en motiveer.
6) Kindje van 2 komt met avulsie 61, tand > 2 uur droog bewaard.
– hoe verloopt de afspraak?
– wat vraag je aan de ouders?
– welke behandeling?
– welke voorschriften geef je mee – welke instructies?
– welke complicaties kan je verwachten met betrekking tot de
opvolger?
Casus: Meisje van 8j komt met zwelling intra-oraal en extra oraal en is onhandelbaar. Ze heeft een grote cariës. Narcose kan pas binnen 3 dagen. Wat is uw beleid.
Peumans
1) bespreek met een schema harde weefselstoornissen (t ontgaat mij effe hoe die vraag precies geformuleerd was)
2) Casus over mediane wortelfractuur, vitale tand, mobiel, percussiegevoelig, bloeding uit sulcus. Wat is je diagnose? wat doe je in urgentiezittijd? wat doe je in opvolging? wat zijn mogelijke complicaties die je kan verwachten
1) Wat is glazuurhypomineralisatie (+ twee klinische kenmerken) en wat is het verschil met glazuurhypoplasie
2) Wat is het meest duurzame herstel thv de melkmolaren en waarom
3) Welk adhesief verdient de voorkeur bij melktanden
4) Avulsie van element 11, gesloten apex, al teruggeplaatst -> wat ga je doen

.
2014-2015

-lachgas zuurstofsedatie tov algemene anesthesie wat zijn de voordelen voor het leerproces
-primaire herpetische gingivostomatitis symptomen en behandeling
-gevolgen lange infectie van melktand op de opvolger
-wanneer gebruikt men regionale verdoving in plaats van infiltratieanesthesie
-zijn kinderen met astma gevoeliger voor parodontitis en gingivitis
-prentje van iemand die op zijn lip beet
-peumans: 2 casussen, diagnosticeren wat je ziet en zeggen wat je gaat doen

2013-2014

– aan welke voorwaarden moet een ideaal sedativum voldoen (minstens 5) en pas toe op lachgassedatie
– die vraag van vinckier over piercings
– LA: beschrijf die reactie bij toxiciteit en hoe kan je die voorkomen
– 5 moeilijkheden bij het uitvoeren een endodontische behandeling op een melktand
– tandarts-kind relatie bespreken + 3 manieren dingen om het gedrag te beinvloeden (niet farmacologisch)
– casus: meisje van 8 jaar: spontane en nachtelijke pijn in het 4e kwadrant, intra en extra orale zwelling. Foto met vulling op de 85, en interradiculaire opklaring, 6’n staan al in occlusie. Te angstig voor in de stoel dus narcose over 3 dagen gepland. Wat doe je nu om de pijnklacht te verhelpen. Welke behandeling ga je doen onder narcose + motiveer. En dan nog wat je verder ging doen voor de narcose ofzoiets.
– casus van prof Peumans: meisje van 4 jaar, niet coöperatief, goede mondhygiëne,normaal voedingspatroon, klaagt van gevoelige tanden bij koud, zoet, zuur. Moeder zag gaatjes en kwam op raadpleging. Op foto zie je dat alle 4 de 5’n zijn aangetast, grote laesies. Welk tandprobleem heeft dit kind volgens jou en waarom. Hoe stel je je diagnose? Wat is je behandeling? Welke restauratief materiaal en waarom?

1) Geef de 5 meest voorkomende redenen van mislukken van lachgas sedatie.
2) 3 pijlers van de tandarts-kind relatie. Bespreek voor elke pijler hoe angst kan ontstaan.
3) Foto waarbij je moest zeggen wat je ziet en behandelvoorstel of verdere onderzoeken motiveren
4) Op immature avitale tanden kan je geen klassieke wortelbehandeling doen. Waarom niet (3 factoren) en welke behandeling gebeurd er dan wel?
5) Klinische tekenen Major aften en behandeling
6) Welke voorzorgen neem je bij een patient met epilepsie. Wanneer wordt deze patient beter in een ziekenhuisomgeving behandeld?
7) Casus: 9 jaar, gevallen op de speelplaats, niet-gecompliceerde glazuurdentinefractuur thv 21 en 11, beiden vitaal, open apex, percussiegevoelig en licht mobiel. Beschrijf systematisch urgentiebehandeling en opvolging.

2012-2013

Peumans:
1. Welk restauratief herstel gebruik je bij zwaar aangetaste melkmolaren? Leg uit waarom.
2. Patient van 20 jaar, elleboogstoot gekregen en mediane wortelbreuk thv 21. Tand is vitaal. Wat is de urgentie behandeling en wat stel je voor als opvolging.

De rest:
1. Bespreek schematisch de pijlers die een rol spelen in de opbouw van een positieve tandarts-kindrelatie. Geef bij elke pijler 1 voorbeeld van hoe de opbouw van de positieve tandarts-kind relatie kan mislukken
2. Ondanks goede aanpak kan je een kind niet behandelen in de stoel. Je hebt de keuze tussen lachgassedatie en algemene anesthesie. Welke overwegingen maak je om tot de juiste keuze te komen.
3. Foto van patiënt met mucosa letsel. Patiënt heeft vaak last van letsels die na 7-10 dagen weer verdwijnen.
Welke letsels zijn het? Geef klinische kenmerken en mogelijke behandeling. (aften)
4. Bespreek geleidingsanesthesie van de n. alveolaris superior. Wanneer is deze verdoving geïndiceerd bij kinderen?
5. Bespreek indicaties en contra indicaties voor pulpotomie op melkmolaren.

2008-2009

Vinckier
1) Behandeling extrusie definitieve tand
2) Wanneer is bij hoge intrusie extractie van de melktand aangewezen?
3) Indicaties lachgassedatie
4) Behandeling 1e def. molaar met pijnklachten
5) Wanneer geen LA met vasoconstrictor bij kinderen
Van Meerbeek
Verschillende mogelijkheden van tijdelijke afsluiting bij indirecte porseleinen restauratie
Peumans
1) Waardoor wordt de uiteindelijke kleur van een porseleinen facing bepaald?
2) 3 vormen van vitaal bleken; welke producten en vgl effectiviteit.
3) Wanneer wordt een conventioneel GI gebruikt bij restauraties in het melkgebit?

Vorige jaren

– behandeling + opvolging gecompliceerde kroonfractuur in het melkgebit
– behandeling + opvolging + prognose extrusieve luxatie in def gebit
– toxische reactie v.e. te hoge dosis LA + hoe voorkomen?
-indicatie lachsedasie + procedure
-hoe tot diagnose komen wanneer pijn thv mm van een kind
-LA: max dosos kind 25kg (aantonen hoe je hieraan komt), welke is beste anesthesie, tegenindicaties van verdoven met VD
-wanneer extractie bij intrusieve luxatie in melkgebit? wanneer kan dit schade berokkenen aan def elementen
-behandeling van extrusie (de gebit), verwikkelingen?
-hoe angst voorkomen bij patienten?
-indicaties pulpotomie op mm

peumans

-welke materialen herstel gecarieerde mm
-plaatsingsprocedure keramische inlay
-5 verschillen met gouden onlay plaatsingsprocedure
-preparatie v.e. veneer thv CI die tov van zijn buurtanden in linguoversie staat
-vitale bleachingstechnieken, bespreek kort en geef 4 verschilpunten
-5 verschillen in preparatie van gouden MODL-onlays vs keramische onlay in ondermolaar
-porseleinen veneers: hoe kan men tot duurzame hechting komen? (illustreer: bespreek verschillende onderdelen)
-bespreek de belangrijskste verschillen tussen de vss methoden van vitaal bleken

2019-2020

– Gezondheidsenquête: Huishouden dat bestaat uit 1 referentiepersoon, geen partner en 4 kinderen. We selecteren 1 referentiepersoon en 3 kinderen.

a. Is het gewicht van de 3 kinderen groter/gelijk/kleiner dan dat van d referentiepersoon.

b. Er moeten geen gewichten worden toegepast omdat we een willekeurige steekproef trekken.

– Gezondheidsenquête: We kiezen random een maand van januari tot december en voeren in die maand alle enquêtes uit.

a. Is de gewone opzet preciezer/minder precies dan de alternatieve.

b. De alternatieve opzet kan leiden tot vertekening.

c. De alternatieve opzet laat toe seizoenseffecten te bestuderen.

– Een onderzoek start met 298 observaties en eindigt met 226 observaties. Wat is de proportie onvolledige meetreeksen?

a. 0,11

b. 0,24

c. 0,48

d. 0,89

– Welke stelling is juist over cross-over studies?

a. Het aantal groepen is strikt 2.

b. Het aantal periodes is altijd groter of gelijk aan 2.

c. Er zijn meer patiënten nodig dan in parallelle studies.

d. Ze zijn enkel geldig als er een significant periode-effect is.

– De gemiddelde evolutie van systolische bloeddruk van twee groepen (A en B) wordt als volgende vergelijking beschreven:

Groep A: βA1 + βA2 * t1,j + βA3 * tij2

Groep B: βB1 + βB2 * t1,j + βB3 * tij2

Met t1,j = 1 en t10,j = 11.

Hoeveel vrijheidsgraden heeft deze studie?

a. 0

b. 1

c. 2

d. 3

– Verdergaande op vorige vraag:

Groep A: βA1 + βA2 * t1,j + βA3 * tij2 + bi + ei,j

Groep B: βB1 + βB2 * t1,j + βB3 * tij2 + bi + ei,j

Met t1,j = 1 en t10,j = 11.

Hieraan wordt een random intercept toegevoegd met variantie d en meetfout met variantie σ2. Als bi ≅ N(0,d) en ei,j ≅ N(0,σ2) en de gemiddelde d=0,99 en σ2 = 1.0/

De correlatie tussen 2 metingen van een patiënt is:

a. 0,092

b. 0,010

c. 0,497

d. 0,990

– Verdergaande op vorige vraag:

Wat is de formule van het gemiddelde effect op t=11?

a. 11 βA2 * t1,j + 121 βA3 * tij2 – 11βB2 * t1,j – 121 βB3 * tij2

– Welke technieken zijn geldig onder MAR?

a. Available case

b. Complete caser

c. LOCF

d. Maximum likelihood

– De data monitoring committee bestaat uit:

a. Patiënten

b. Professionals die meewerken aan het onderzoek.

c. Professionals van de instelling die meewerkt aan het onderzoek maar zelf niet meewerken.

d. Professionals van een instelling die niet meewerkt aan het onderzoek.

– Als ontbrekende gegevens aanwezig zijn in een studie, welke stelling is dan juist?

a. Er is verlies van informatie, dus een toename in precisie.

b. Alleen LOCF is een goede methode.

c. Er kan cofounding optreden.

d. CC is minder precies, maar wel altijd geldig.

– Overlevingsanalyse: hoe omgaan met ontbrekende gegevens?

a. Kaplan Meier schatter gebruiken.

b. Deze ontbrekende gegevens weglaten.

c. De ontbrekende gegevens behandelen alsof ze geobserveerd zijn.

d. De ontbrekende gegevens invullen obv expertise.

– Bij twee afhankelijke metingen:

a. De som wordt preciezer en het verschil minder precies. En dan alle mogelijke combinaties.

– Welke steekproef is niet horizontaal gebalanceerd?

a. De bloeddruk elke dag meten bij alle proefpersonen.

b. De bloeddruk elke eerste dag van de maand meten bij alle proefpersonen.

c. De bloeddruk iedere keer als de proefpersoon op bezoek is bij de huisarts.

– Als je de MTD aan het zoeken bent bij een fase I klinische studie, hoe ga je dan om met een nevenwerking bij 1/3?

a. Nog 3 patiënten opnemen in het onderzoek. Je mag de dosis verhogen wanneer maximaal 1/6 bijwerkingen vertoont.

– Welke is niet gebaseerd op maximum likelihood?

a. Fisher exact

b. GEE

c. WGEE

d. GLMM

2019-2020

1. Methoden voor intermaxillaire fixatie bij de edentate patiënt.

2. Bij een meisje van 12 jaar oud is de gereïmplanteerde 11 uitgevallen. Wat zijn de gevolgen? wat is uw behandelvisie?

3. Geef de differentiaal diagnose van veralgemeende zwelling van de onderlip?

4. Wat is het Kelly syndroom? Wat zijn de typische kenmerken?

5. Bespreek de THK en MKA implicaties van Noonan syndroom.

– Bespreek complicaties van sarpe

– lijn van ohngren

– sturge weber

– teken meest recente cawood classificatie

– casus: korter gelaat en laag ingeplant oor aan 1 zijde, waar denk je aan en wat zie je op OPG/CBCT?

– Bespreek complicaties van sarpe

– lijn van ohngren

– sturge weber

– teken meest recente cawood classificatie

– casus: korter gelaat en laag ingeplant oor aan 1 zijde, waar denk je aan en wat zie je op OPG/CBCT?

 

 

2018-2019

 1. Wassmund en Wunderer vergelijken en tekenen
  2. Angioneurotisch oedeem van lip en tong bespreken
  3. Paradefractuur: diagnose en behandeling bespreken
  4. Verschil hemimandibulaire hyperplasie en elongatie
  5. Pierre-robin syndroom bespreken

 

 1. Beschrijf de beenderige vorm en positie van de maxilla bij een patiënt met volgende kenmerken: mondademhaling, buccale corridors, lipincompetentie, apertognathie
 2. Wat zijn de gevolgen van een niet behandelde unilaterale condylusfractuur bij a) jonge kinderen b) volwassenen
 3. Geef 8 oorzaken van pathologische fracturen in de onderkaak, al dan niet iatrogeen.
 4. Geef mogelijke argumenten dat geïsoleerde verhemeltespleet een andere entiteit is dan volledige cheilognathopalatoschisis.
 5. Bespreek de voorzorgen die men moet nemen voor de THK of MKA behandelingen die men uitvoert bij patiënten met het syndroom van Marfan.

Herexamen:
1. Mesodermale oorsprong 2de kieuwboog + bezenuwing
2. Gevolgen van niet gereduceerde parade fractuur
3. Relatieve en absolute kaakverhoging en indicatie
4. Risico plaatsen implantaat distaal van foramen mentale na RX OPG en geen CBCT

 

2017-2018

– bespreek bij welke MKA fracturen er een verminderde betrouwbaarheid van vitaliteitstesten is.
– waarom is de freeway space bij klinisch en teleradiologisch onderzoek van belang bij de orthognatische patiënt?
– bespreek verschil tussen cemento ossifying fibroom en juveniel ossifying fibroom (voorkomen, kenmerken, behandeling, diagnose,…)
– bespreek osteosarcoom (alles behalve behandeling en histologie)

 

—–

 

1) beschrijf waarom geïsoleerde palatumspleet en lipkaakverhemeltespleet twee verschillende entiteiten zijn
2) geef de verschillen en gelijkenissen tussen de le fort fracturen
3) TANDHEELKUNDIGE klinische en radiologische kenmerken van hyperparathyroidie en DD
4) aandachtspunten bij odontogene tumoren in de dagelijkse thkige praktijk .Geef minstens 1 vb en motiveer

 

—–

 

1. Wat zijn de voor en nadelen van het behandelen van een volledige gehemeltespleet?
2. Wat zijn de vroege en laattijdige gevolgen van een miskende condylusfractuur? Wat zijn de symptomen van condylusfractuur?
3. Geef de verschillen en gelijkenissen van fibreuze dysplasie en ossificerend fibroom? Bespreek zeker kliniek en beeldvorming.
4. Bespreek lipcarcinoom

 

—–

 

 

-radiologisch voorkomen van ameloblastoom
-verschil syndromale en niet-syndromale schisis
-wat beïnvloed mee de prognose van mondcarcinomen waar in TNM-staging geen rekening mee gehouden wordt?
-cemento-osseuze dysplasie

2016-2017

– Schoenaers:
Bespreek de zorgen die je geeft aan een patient met trauma + bespreek ook de voorbereiding van de chirurgie.
Obligate operaties bij schisis: waarom, tijd en voorbereiding

 

– Politis:
Malampatiscore en de betrekking tot OSAS
Geef alle odontogene tumoren waarbij er en-bloc resectie met een tumorvrije marge nodig is.

Bijvragen: uitleggen van waar precies de botgreffe uit de heupkam kwam voor de sluiting van het bot bij schisis, welke structuren je daar tegenkomt, welke spieren op die crista zijn aangehecht, welke complicaties je hebt van die operatie, wat een BIG operatie is

 

Pfeiffer syndroom. Epidemiologie schisis: het is dus niet 1/1000 en 1/2500 maar dus wel 1,3/1000 en 2500 tegenwoordig. Welke congenitale aandoening geeft een skeletale anterieure open beet(APERT) en vergelijken met Crouzon. Het post commotio syndroom. Battle sign.

 

hoe je er precies een steen uit haalt bij sialoendoscopie (balonnetje, basket of grijpertje), crouzon, cherubisme, hand-schuller-christian, perop complicaties bij chirurgisch verwijderen van een steen uit de d submand (n lingualisschade, vena doorsnijden, ductus doorsnijden)

 

Schoenaers:
-Facturen in de bovenkaak die een effect hebben op de occlusie – behalve randtraumata en alveolaire fracturen. Classificatie, dd, symptomen, onderzoeken, behandeling
-Reusceltumoren: soorten, dd, histologie, diagnose, …, behandeling, prognose

 

Politis:
-Hoe onderscheid je dentale afwijkingen van de middellijn met skeletalt afwijkingen van de middellijn en welke moet je behandelen en welke niet
– welke oorzaken van trilmus kan je zien op rx opg

 

Bijvragen:
Welke fractuur geeft: brilhematoom, tandanesthesie, beschadiging traankanaal, verlies cerebri-spinaal vocht en hoe weet je of dat er is, welke test gebruik je voor die glucose aanwezigheid te zien,
dan begon hij uit te wijden over die testen: wat is lugoltest, waarvoor wordt dat zoal gebruikt, syndroom van frey (oorzaken, hoe vermijden, alle behandelopties, wat is de plexus die de parotis bezenuwd,….)

Reuscel: wat is het verschil tussen de tumor en granoloom, perifeer vs centraal, en dan een uitleg over waarom wel of geen RT hierbij

 

Schoenaers:
– fractuur van ramus, condylaris en coronoideus
– osteosarcoom

Politis:
– pitch, yaw, roll en sagittale/verticale/transversale discrepanties, hoe anterieure open beet hierdoor verklaren
– sialolithiasis

 

Schoenaers:
– orbita fracturen
– vergelijk hand-schuller-christian met albright + leg hierbij cherubisme en leontiasis ossea uit

 

Pol:
– geef alle odontogene tumoren waar impactie kan voorkomen
– hypoplasie maxilla. Welke van deze symptomen kunnen geassocieerd zijn hiermee en leg uit: snurken, onmogelijke neusademhaling, hypertelorisme

 

Schoenaers:
– Bovenkaakfracturen waarbij gestoorde tandocclusie voorkomt: soorten, symptomen, onderzoeken etc. etc.
– Reusceltumor: soorten, symptomen, behandelmogelijkheden, onderzoeken, etc. etc.

 

Politis:
– Afwijkingen van dentale en skeletale middenlijn: hoe onderscheid je ze? welke zou je gaan behandelen en welke niet?
– Geef de oorzaken voor trismus welke je via OPG zou kunnen vermoeden.

 

Schoen:
– bespreek alle sarcomen van het kaakbeen en bespreek het verschil met de plaveiselcellige carcinomen (hij verwachtte hier ook behandeling, onstaan, histologie weet ik veel wa allemaal van)
– bespreek alle cranio en facialis synostosen en hun impact op het dentofaciale systeem (aard, onstaan, embryologische tijdscurve die we naart schijnt in de les gezien hebben, behandeling)

 

Pol:
– bilaterale parotiszwelling: oorzaken en diff diagnose
– verschil tussen verruceus carcinoom in de wang en plaveiselcelcarcinoom in de wang

 

Schoenaers:
– Bespreek de verschillen qua tand- en kaakfracturen bij 5-jarig kind (volledig melkgebit) en oudere (20j edentaat)
Voorkomen, symptomen, onderzoek (technisch/klinisch), behandeling, gevolgen)

– Bespreek Paget (definitie, mogelijke oorzaken en gevolgen, symptomen, diagnose, histologie, mogelijke behandeling,…)

 

Politis:
-Segmentosteotomieën: Wassmund, Wunderer, Schuchardt.
Bespreek + teken indien mogelijk

– In het kader van orthognatische chirurgie: gevolgen van OSAS bij volwassenen + ernst bepaling

 

– Schoenaers:
1) sialolithiase
2) fibreuze dysplasie
– Politis:
1) manoeuvre van Nélaton+chirurgie bij luxatie
2) invloed HPV op mondkanker + hoe kunnen wij als (tand)arts de preventie doen van mondkanker

 

Schoenaers:
– histiocytose x
– dento-alveolaire fracturen

 

Politis:
– klinische verschijnselen bij nauwe maxilla
– vergelijk invasiviteit KOT vs ameloblastoma

2015-2016

-eosinofiel granuloom
-alveoloplastiek = big
-precancereuze letsels van de mondholte
– hoe maak je het onderscheid tussen beenderige ankylose en trismus
– dentogene tumoren en gougerot sjogren, en hoe ge onderscheid daarmee met sialoadenose kunt maken
-werking Denosumab
Schoenaars
– Goedaardige, niet-dentogene tumoren
– Lithiasis
– Xerostomie
– silahorea
– Reusceltumoren
– unilaterale lkg spleet. Behandeling. En rol tandheelkunde
– letterer siwe syndroom
-speekselkliertumoren
– fibreuze dysplasie
– voorkomen en preventiemaatregelen voor mondkanker
P olitis:
– Segment osteotomien BK
– ATM beoordelen onder narcose vs MRI
– Tand fracturen + proc alveolaris
– Gevolgen osas volwassenen + ersnt bepaling
– Hierarchie van stabiliteit
– Behandeling trauma mandibula.
– +/- 10symptomen van orthognatische waren gegeven (oa: overjet, overbite, kruisbeet, sundaybite, witte sclera, hypertelorisme, paranasale depressie, lipincompetentie), en dan moest ge zeggen in welke richting gecorrigeerd moest worden (transversaal, sagittaal of vertikaal)

2014-2015

1. obligate ingrepen bij LKG-spleet
2. plaveiselcelcarcinoom in de mondholte: symptomen, stadiëring, evolutie/prognose
3. Bespreek behandeling fractuur corpus mandibulae en condylus bij a) gezonde volledig betande patiënt b) kind begin wisselfase c) edentate oudere
4. indicaties orthognatische chirurgie

1 Speekselklier tumoren
2 onstekingen aan de speekselklier
3 tandfracturen en alveolaire fractuur
4post en per operatieve complicaties BSSRO

2013-2014

1) bespreek de behandeling bij misvorming van het primair en secundair verhemelte. Ook de embryologie, othodontie, functionele behandelingen uitleggen.
2) bespreek de fracturen die voorkomen in het verticaal deel van de OK, behandeling, verwikkelingen en symptomen
1. segment osteomieën van BK en OK
2. orthodontische voorbehandeling bij orthognatische chirurgie
– symptomen, stagering, prognose van de pcc in de mondholte
– voorkomen, prognose kwaadaardige speekselkliertumoren
1)Lithiasis: voorkomen, symptomen, verwikkelingen, diagnose, behandeling
2)Orbitafracturen: soorten, symptomen, verwikkelingen, behandeling
-geef alle posttraumatisch fracturen die een skeletale open beet geven
– geef alle technische onderzoeken voor speekselklieraandoeningen

2011-2012

1a.segm OS BK; welke ? procedure ? indicatie ? complicaties ? enz
1b. wisselwerking ortho <-> MHK; hoe, welke, wanneer, waarom ?
2. speekseltumoren; indeling, incidentie, lokatie, histologie, therapie, prognose ?
(veel) bijvragen;
– radiotherapie; welke, schema’s, indicaties, complicaties ?
– chemo PCC; idem
– laptechnieken, grafts, ents; welke, waarom, wanneer, hoe, complicaties ?
– 5-6 klinische casussen onco; DD, beeldvorming, therapie, prognose ?
– speekselklieren – lithiasis: voorkomen, symptomen, verwikkelingen en behandeling
– oncologie – PCC: symptomen, stadiering + hoe moet je als tandarts een onco-patiënt begeleiden na behandeling
Bijvragen: bisfosfonaten vs osteoradionecrose, indicaties Schuchardt osteotomie, BIG bij schisis, en dan nog twee maar die weet ik niet meer.

2009-2010

1 Fracturen die een posttraumatische skeletale anterieure open beet kunnen veroorzaken (+ symptomen, + diagnostiek, + behandeling)
2 In het algemeen de maligniteiten die in de mondholte voorkomen en
a geef hun relatief belang daarbij
b bespreek de causale factoren ervan
c bespreek hun prognose

2008-2009

1 Fracturen die een posttraumatische skeletale anterieure open beet kunnen veroorzaken (+ symptomen, + diagnostiek, + behandeling)
2 In het algemeen de maligniteiten die in de mondholte voorkomen en
a geef hun relatief belang daarbij
b bespreek de causale factoren ervan
c bespreek hun prognose

1) symptomen,evolutie en diagnose van sjogren
zijn er verschillen met sialoadenose?
wat geeft nog droge mond?
2) geef de behandelingsplanning van een schisispatientje met unilaterale LKG spleet

osteotomiën
a) bespreek de segmentosteotomiën in BK en OK
b) bespreek de orthodontische voorbereiding
tumoren
a) niet-dentogeen: reusceltumoren
b) maligne SK tumoren: lokatie en voorkomen

1) bespreek traumatologie van de tand +dento-alveolaire fractuur (+symptomen+diagnostiek+behandeling)
2) spinocellulair carcinoom: belang van tijdig opmerken door TA, prognose en wat heeft daar invloed op en behandeling

Vorige jaren

-tumoren:
behandelingsmodaliteiten van PCC
verschillen symptomen van spino’s en SK tumoren
-fracturen:
vd OK + hun symptomen
supra-apicale segmentosteotomieën: welke + indicaties
-aangeboren afwijkingen
a/hypodontie: problemen en behandeling
epidemiologie, statistiek, vormen van schisisprobleem
-SK
ontstekingen
xerostomie/sialorhea

2019-2020

Deonto:

Wat zijn de belangrijkste gegevens die in het medisch dossier moeten staan bij het attesteren van een mondonderzoek.

– 7 eisen van het voorschrift

– 3 belangrijkste functies van het Riziv

– regels voor terugbetaling RX OPG

– 7 takken van sociale zekerheid buiten de residuaire stelsels

Ethiek: leg daad met dubbel gevolg uit, geef voorbeeld uit je eigen domein en dan nog uitleggen in welk model

Recht:

Casus 1: Kaatje (16) is helemaal gek van social media. Door wat ze heeft gezien op Instagram wilt ze haar tanden laten bleken, maar haar ouders vinden niet goed. Ze heeft toch stiekem een afspraak bij de tandarts gemaakt voor haar tanden te laten bleken. Mag de tandarts dit doen? 

Casus 2: ze schrikt van de prijs van het tanden bleken. Op internet vindt ze een beautycenter in de buurt dat ook tanden bleekt voor een stuk lagere prijs. Haar ouders vragen zich echter af of zo’n bedrijf tanden mag bleken. Wat zegt de wet hierover? 

Casus 3: bij een volgende controle bij de tandarts blijkt dat Kaatjes wijsheidstanden eruit moeten. Ze wordt hiervoor doorgestuurd naar het UZLeuven waar haar tante als kaakchirurg werkt. Mag ze vragen of haar tante haar behandelt? Op basis van welke wet?

Casus 4: de wijsheidstanden zijn verwijderd na redelijk wat moeite. Haar oma belt haar tante (de kaakchirurg) na de operatie op om te vragen hoe het is gegaan, ze wist dat Kaatje vandaag behandeld zou worden. Mag zij informatie geven hierover? Wat als het haar moeder was geweest? En hoe zit het met inzagerecht in het medisch dossier?

 

2018-2019

DEONTOLOGIE:
 • Verschillende takken sociale zekerheid
 • 5 opdrachten van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging
 • Eisen waaraan een voorschrift moet voldoen? Aan welke eisen moeten een voorschrift voor medische beeldvorming voldoen?
 • Bespreek accreditatie
RECHT:
 • Tandarts heeft een patiënt die twee tanden heeft verloren door een gevecht. Tijdens de afspraak vermeldt de patiënt dat hij zijn tegenstander zwaar gewond heeft achtergelaten op een afgelegen plaats. Moet de tandarts dit melden?
 • Seppe (14 jaar) wilt geen beugel en komt uit protest niet naar zijn afspraak. Mag de orthodontist een afspraak aanrekenen of kan hij een schadevergoeding eisen?
 • Seppe (14 jaar) wilt zijn beugel niet meer. Mag de orthodontist de beugel afhalen zonder toestemming van de ouders? Kunnen de ouders verplichten de behandeling voort te zetten?
 • Tandarts merkt dat veel mensen hun tanden willen bleken. Hij wil hiervoor reclame maken. Met welke juridische aspecten moet hij rekening houden?
 • Patiënt had een behandeling nodig die mogelijk was door een implantaat of een brug. De patiënt koos voor de brug. Nu zijn er echter complicaties opgetreden. De patiënt beweert dat hij niet voldoende is geïnformeerd door de tandarts op de risico’s. Wat zijn de slaagkansen van de patiënt om dit te bewijzen? Op welke wetgeving kan hij zich baseren?

ETHIEK: Geef en bespreek de ethische uitdagingen waarvoor je komt te staan wanneer zich een probleem voordoet bij jouw patiënt door het toedoen van een andere tandarts.

MEDISCH RECHT
(telkens een 15-tal lijntjes, antwoorden binnen de voorziene ruimte, verwijzen naar de wettelijke grondslag waar mogelijk)
– Een patiënt komt niet opdagen bij tandarts Wolfs, mag deze voor de gemiste afspraak een raadpleging aanrekenen?
– Bekende zangeres Jane verliest tijdens een wilde nacht stappen enkele tanden in een gevecht. Ze gaat naar de tandarts van wacht. Deze rekent echter een hoger tarief aan dan haar eigen tandarts. Kan Jane hiertegen in beroep gaan?
– Jane moet een tandprothese en heeft enkele concerten gecanceld. De pers heeft geruchten gehoord dat dit zou komen door slechte tandverzorging en gaat langs bij de tandarts van wacht. Deze zegt in een interview dat het volledig de schuld van Jane was tijdens een wild nachtje stappen. Mag dit of gaat de tandarts hier zijn boekje te buiten?
– De moeder van Wolfs heeft hersenbloeding gehad waardoor ze mentaal niet meer helemaal in orde is. Ze is vaak verward en vanaf nu neemt Wolfs alle medische beslissingen voor haar. Is dit in overeenkomst met de rechtspraak hier omtrent?
– Moeder van Wolfs is overleden. Wolfs wil medisch dossier inkijken. Mag dit en heeft hij ook recht op een afschrift van het medisch dossier?

ETHIEK
– Geef én bespreek de ethische vragen die zich stellen wanneer je als TA een fout maakt bij je eigen patiënt (max. 2 bladzijden)

DEONTOLOGIE
– 7 takken van de sociale zekerheid (synthetisch, 7 regels)
– 3 belangrijkste taken van het RIZIV (synthetisch, 10 regels)
– minimale eisen van een voorschrift om terugbetaald te worden (synthetisch, 7 regels)
– Geeft de richtlijnen waaraan tandartsen en tandartspraktijken moeten voldoen volgens de wetgeving van de FANC (synthetisch, 10 regels)
– Bespreek de voorwaarden om in aanmerking te komen voor accreditering. (uitgebreid, 1 bladzijde)

 

2017-2018

Ethiek:

 • Verzin een THKige casus en stel ethische vragen op + bespreek het principemodel hierbij + vorm een besluit

Recht:

 • bespreek de constitutieve bestanddelen van schenden beroepsgeheim

Deonto:

 • bespreek accreditatie, 3 pijlers DGEC, 5 fundamentele kenmerken, 7 eisen voorschrift, in welke domeinen kan TA voorschrijven, 7 sociale takken

Vorige jaren

Recht: 

   – bespreek wet op reclamewetgeving 

   – geef korte toelichting bij de patientenrechten 

Beroepsuitoefening 

   – welke dingen moet je blijven doen om als algemeen tandarts erkend te blijven (wacht en 60u bijscholing op 6 jaar tijd) 

   – bespreek het systeem van accreditering 

Ethiek 

   – ethische grondslagen van leven en dood 

2019-2020

Behandelingsplanning schema
Recessies etio en R/

Verschil pseudohalitose en halitofobie
Reattachment/new attachment / regeneratie
Horning cohen

Juist/fout:
1) Een pocket van 5mm zonder bloeding, 3 maanden na SRP, behoeft geen verdere behandeling (chirurgie)
2) 3 maanden na chirurgie wordt steeds een nieuwe pocketstatus gemeten
3) Een tand met een horizontale wortelfractuur in het apicale 1/3 wordt best geëxtraheerd
4) Een tand met een paro-endo probleem wordt best geëxtraheerd?
5) GTR heeft een betere voorspelbaarheid bij smalle, ondiepe defecten, dan bij smalle, diepe defecten?
6) LAP heeft een betere prognose dan GAP
7) Gingivectomie kan uitgevoerd worden in afwezigheid van een goede MH
8) wondverband wordt niet meer gebruikt bij parochirurgie?
9) De diagnose van halitose kan het best gesteld worden met oralchrome
10) DMP laat toe onderscheid te maken tussen extra-orale en intra-orale halitose

– bespreek etiologie halitose
– bespreek predisponerende factoren en behandeling NG
– j/f (idem vorige jaren)
– bespreek clavulaanzuur, endo paro vs paro endo en e-ptfe

Bespreek CHX (dus ook in tandpasta)

Geef het behandelschema voor een paro behandeling (incl chirurgie)

Bespreek gemodificeerde winkelhoff cocktail, DNA checkerboard, en autograft, allograft, xenograft, alloplastic

Wat ga je doen bij een patiënt met een abces ter hoogte van het parodontium?

Bespreek de oorzaken en behandeling van recessies

Begrippen: Noma, pseudohalitose VS halitofobie, regeneratie VS re-attachment VS new-attachment

10 MKV (Nieuwe vraag: Odour power geeft concentratie weer vanaf wanneer je een bepaalde stof begint te ruiken) 

Mondelinge bijvragen: single tooth risk assessment irrationeel om te behandelen, wat zijn de key-factors om naar te kijken/vragen als je een recessie gaat behandelen.

Bespreek samenstelling tandpasta in het lang en in het breed.

Vergelijk gingivectomie, AVL, TIL en Widman lap: je krijgt een volledige tabel en dan moet je aanvullen. op vlak van:

> Belang van mondhygiëne voor chirurgie.

> Hoeveelheid recessie na chirurgie.

> Vorming van lange epitheliale aanhechting.

> Mogelijkheid tot botcorrectie.

> Reductie in gingivabreedte.

> Esthetiek.

> Hechten noodzakelijk.

> Wondverband noodzakelijk.

> Waar in de mond toepasbaar.

Juist/fout vragen: zie vorige jaren + 3 nieuwe. 

– Tin in tandpasta helpt tegen halitose.

– Je gebruikt bij uiteg MHI eerst tandenborstel, dan IDB en dan tongschaper

– Je gebruikt tinfluoride na een CHX kuur

Bijvragen/begrippen:

Bespreek CMV en parodontitis.

Bespreek behandelmethoden graad II furcatie.

Verschil osteogeen, osteoconductief, osteoinductief.

Mondelinge bijvragen: AB bij parodontaal abces, contra-indicaties wortelamputatie, klasse 3 BM tunnelisatie, percentages bij de bestanddelen van tandpasta

Behandelingsplanning schema

Recessies etio en R/

Bijvragen: Verschil pseudohalitose en halitofobie

Reattachment/new attachment / regeneratie

Horning cohen

– Vraag over tandpasta.

– Vergelijken van gingivectomie, TIL, AVL en gemodificeerde Widmanlap op vlak van:

> Belang van mondhygiëne voor chirurgie.

> Hoeveelheid recessie na chirurgie.

> Vorming van lange epitheliale aanhechting.

> Mogelijkheid tot botcorrectie.

> Reductie in gingivabreedte.

> Esthetiek.

> Hechten noodzakelijk.

> Wondverband noodzakelijk.

> Waar in de mond toepasbaar.

– Meerkeuzevragen:

> Aanwezigheid van A.a. bij aP is een secundair karakteristiek.

> Bacteriële rekolonisatie van een pocket is voornamelijk ten gevolge van achtergebleven bacteriën in de pocket na rootplanen.

> Bij gemodificeerde Widman lap nooit wondverband plaatsen.

> Bij graad III functies bij bovenmolaren is tunnelisatie een behandelingsoptie.

> Bij hoge Gi en lage pi is de vatbaarheid/pathogeniciteit van de plaque verhouding verstoord en moet men starten met antimicrobiële therapie (antiseptica/antibiotica).

> Bij een MHI eerst uitleg van TB, daarna IDB en tenslotte tongschraper.

> Bij een patiënt gevoelig aan wortelcariës start ik met amine/tin fluoride mondspoeling in de maintenance fase, maar liefst na een CHX-kuur.

> Bij extractie van een parodontaal terminaal aangetaste tand met een parodontaal abces best antibioticaprofylaxe.

> Tin in tandpasta maskeert halithose.

> De vatbaarheid van epitheliale cellen voor bacteriële kolonisatie wordt bepaald door genetische vatbaarheid, maar kan beïnvloed worden door omgevings- en microbiële factoren.

– Bijvraag 1: Verklaar CMV in relatie tot parodontitis.

– Bijvraag 2: Behandelingsmogelijkheden bij een graad II furcatie.

– Bijvraag 3: Verschil tussen osteogeen, osteoconductief en osteo-inductief.

Juist/fout

1) Een pocket van 5mm zonder bloeding, 3 maanden na SRP, behoeft geen verdere behandeling (chirurgie)
2) 3 maanden na chirurgie wordt steeds een nieuwe pocketstatus gemeten
3) Een tand met een horizontale wortelfractuur in het apicale 1/3 wordt best geëxtraheerd
4) Een tand met een paro-endo probleem wordt best geëxtraheerd?
5) GTR heeft een betere voorspelbaarheid bij smalle, ondiepe defecten, dan bij smalle, diepe defecten?
6) LAP heeft een betere prognose dan GAP
7) Gingivectomie kan uitgevoerd worden in afwezigheid van een goede MH
8) wondverband wordt niet meer gebruikt bij parochirurgie?
9) De diagnose van halitose kan het best gesteld worden met oralchrome
10) DMP laat toe onderscheid te maken tussen extra-orale en intra-orale halitose

 

2018-2019

Hoofdvragen

1) Beschrijf chloorhexidine in mondspoelmiddel en tandpasta in lang en breed.

2) a. Geef de behandelopties van furcatie graad I, II en III.
b. Leg van elke behandeling de techniek uit in het kort.
c. Contra-indicaties van wortelamputatie/wortelseparatie.

J&F vragen

Leg uit in het kort:
– Horning & Cohen classificatie
– verschil tussen pseudohalitose en halitofobie
– In welke specifieke sitatuaties gebruik je Oralchroma of Halimeter?

Bijvraag: Wanneer gebruik je wondverband?

 

AP etiologie en behandeling, alles qua gingivectomie til avl widman vergelijken, juist fout, sensonics, behandelopties furcatie graad2, osteogeen inductie en conductief Single tooth risk assesment

 

 1. Wat zijn de predisponerende factoren voor necrotiserende parodontale aandoeningen en wat moet je zeggen en doen wanneer je een patiënt hebt met deze aandoening.
  2. Verklaar de Van der Velde classificatie
  3. Juist/fout-vragen: allemaal uit de lijst apollonia
  4. Begrippen:
  – Gemodificeerde Van Winkelhoff cocktail
  – Checkerboard DNA-DNA hybridisatie
  – Autogene, allogene, xenogene en alloplastische grafts verklaren
  5. Mondeling: behandelingen voor furcatie graad 2 en de contra-indicaties van wortelamputatie.

 

 1. Hele behandelplanning
  2. Welke cellen kunnen PDL genereren ? +geef studies (dus epitheelcellen, BW, bot en pdl)
  3. 10 meerkeuzevragen, uit de veel gestelde vragen juist/fout
  4. Bespreek
  -zenkel divertikel, achalasia
  -clavulaanzuur
  -endo-paro vs paro-endo
  5. Mondeling : AB bij paro abces ja of nee, zo ja, welke, wat en hoeveelheid

 

2017-2018

1. Geef schematisch de parodontale behandelingsplanning + belangrijke beslissingsmomenten + chirurgie
2. Etiologie halitose
3. Juist/fout
4. Horning en Cohen klassificatie, pseudohalitose en halitofobie, regeneratie, re-attachement en new attachement
Mondeling: wondverband bij welke chirurgische ingrepen + functie + wat bij recessies

 

—–

 

Bespreek in detail chloorhexidine.
Geef schematisch het verloop van de parodontale behandeling met belangrijke beslissingsmomenten (ook chirurgie)
10 J/F (komen terug van vorige jaren)
Begrippen: gemodificeerde van winkelhoff-cocktail, checkerboard DNA-DNA hybridisatie, Autogene-allogene-xenogene-alloplastische greffe

 

—–

 

1. de samenstelling van tandpasta.
2. Gingivectomie, avl, til en widmam de kenmerken.
3. Cytomegalovirus en parodontitis.
4. Graad 2 furcatie therapie.
5. Osteogeen, osteoinductief, osteoconductief.
6. Juist/fout vragen.

 

—–

 

1. etiologie/oorzaken halitose
2. behandeling patiënt met necrotische gingivitis
10 meerkeuzevragen van vorige jaren
3begrippen:1 e-PTFE, 2 paro-endo en endo-paro, 3 clavulaanzuur

 

—–

 

1. Patiënt met diagnose necrotiserende gingivitis: wat zeg je en wat doe je? in detail bespreken
2. Recessies: oorzaken & behandelingen

10 MKV

Begrippen
-noma
– verschil tussen Halitophobie & pseudohalitose
– regeneratie/ re-attachment/ new attachement

 

mondeling:
risk assessment: irrationeel om te behandelen

2016-2017

1) Bespreek CHX in mondspoelmiddel, tandpasta, …. en alles wat je er over weet
2) Bespreek Single Tooth Risk Assessment
3) MK vraagjes uit de lijst
4) Bespreek Gemodificieerde Winkelhoffcockatil
5) Bespreek DNA hybridisatie
6) Bespreek Autogene, allogene, xenogene en alloplastische botgreffes

Mondeling vraag: Bespreek de indicaties voor wortelamputatie

2015-2016
Hoofdvragen:
1) Chx in lang en breed in mondspoelmiddelen en tandpasta’s
2) Furcatietherapie

1) Etiolgoie en behandeling van agressieve parodontitis
2) grafiek van allerlei eigenschappen van AVL,TIL,widman, gingivectomie

1) oorzaken + behandeling van necrotiserende aandoeningen
2) de van der Velde klassificatie

1) bespreek parodontale behandelingsplanning (welke tijdstippen, criteria, …)
2) welke cellen zijn in staat om PDL te vormen/regenereren. Geef ook aan welke onderzoeksmethoden gebruikt zijn om dit aan te tonen

begrippen:

1) sensonics
2) behandelingen furcatie graad II
3) osteogeen, inductie, conductie

1) Cohen en horning classificatie
2) Halitophobie vs pseudohalitose
3) Specifieke indicaties voor oralchromo en halimeter

1) checkerboard
2) allogeen/xenogeen/autogeen/alloplastisch
3) van winkelhof cocktail
1) clavulaanzuur
2) paro-endo/endo-paro probleem,
3) Zenker’s diverticulum & achalasie
Mondeling:

– welke tanden geextraheerd moeten worden volgend de single tooth risk assesment
– Behandelingen furcaties graad II + contra-indicaties
– antibiotica bij parodontaal abces

2013-2014

– etiologie halitose 5p
– behandeling necrotiserende gingivitis 5p
– 10 meerkeuze vragen 5p (giscorrectie -0.25)
-> komen allemaal uit de voorbeeld vragen die Karolien heeft gegeven, of van de site)
– 3 begrippen op 3p
Symbiotica
Paroendo, endo paro
Clavulaanzuur

– Mondeling 2p

– bespreek CHX
– bespreek schematisch de behandelplanning bij parodontitis en geef de beslissingspunten.
– 10 J/F vragen
1. Bacteriële rekolonisatie van de pocket vnl tgv achtergebleven bacteriën in de pocket na Rp
2. Graad 3 bifurcatie bovenmolaar kun je behandelen door tunneling
3. Extractie parodontaal terminaal aangetaste tand AB profylax geven
4. GTR smal ondiep beter prognose dan smal diep
5. Aa bij agressieve parodontitis is slecht een secundaire karakteristiek
6. LAP betere prognose dan GAP
7. AB bij S&RP dag van laatste sessie geven
8. Gingivectomie kan gedaan worden bij afwezigheid van goede MHG
9. Am/Sn2F na 2 maand CHX mondspoeling geven bij patiënten met wortelcaries
10. Wondverband bij alle parochirurgie
– bespreek:
* Checkerboard DNA hybridisatie
* Van winckelhoff cocktail
* allogene/autogene/xenogene/alloplastische grafts

2011-2012

-de vraag van spoelmiddel was: bij iemand met wortelcariës ga je amino/tinfluoride mondspoeling geven, liefst na CHX kuur -bij elke vorm van paro chirurgie ga je wondverband aanleggen -bij bovenmolaren met graad 3 furcatie is tunnelisatie een mogelijke behandeling -bij extractie van tand die terminaal is aangetast met paro abces geef je AB profylax -de aanwezeiheid van A.a. is een secundair karakteristiek van AgP
1. Behandelingsopties bij furcatie graad 1 2 en 3 en bespreken en dan contra-indicaties voor wortelresectie 2. behandelplan voor necrotiserende gingivitis in detail bespreken J/F prognose LAP is beter als GAP prognose GTR smal diep tov smal ondiep gebruik van F-spoelmiddel na CHX om wortelcaries te voorkomen Grootste factor van rekolonisatie zijn bacterien achtergebleven in pocket rest weet ik ni meer precies:-) en dan 3 begrippen: gemodificeerde winkelhof cocktail checkerboard DNA-DNA hybridisatie alloplastische graft, xenograft, autograft en allogene graft
hoofdvragen: op tien punten single tooth risk assesement predisposerende factoren voor necrotiserende aandoeningen kleine vragen op drie punten werking clavulaanzuur paro endo en endo paro problemen zenkers diventriculum dan nog tien juistfout op 5 punten. bacteriele rekolonisatie speelt rol in paro behandeling metronidazole geven bij hoge concentratie aan Aa gingivectomie altijd toepassen in regio waar esthetiek nt van belang is en geen botvisualisatie nodig is metronidazole is ok bij pat met peni allergie prognose LAP is beter als GAP nooit wondverband bij widman GTR prognose beter bij smal ondiep defect als bij smal diep defect
pat met hoge gi en lage pi, gastheerreactie-pathogeniciteit van plaque evenwicht is verstoord, moet je altijd antisepticum-ab therapie starten en dan nog 2 waar ik nu niet onmiddellijk opkom (gemakkelijke wrs :)) mondeling nog vraagjes die op 2 punten gaan: wnr ab geven bij paro abces/welke ab/wat bij peni allergie, verschil in hechting van avl en widman, wat doen als pat fel reageert op clavulaanzuur.

2009-2010

bespreek halitose consultatie
bespreek samenstelling van tandpasta’s
3termen: NOMA, zenker’s diverticulum, miller klassificatie

hoofdvragen
-bespreek oorzaken & behandeling recessie
-bespreek de indeling van parodontitis
juist/fout vragen met gokcorrectie
drie begrippen
-Horning & Cohen classificatie
-DPSI
-cytomegalovirus vs parodontitis

2008-2009

1) bespreek etiologie/oorzaken halitose
2) bespreek single tooth risk assessment
3) 10 juist/fout-vragen (best sneaky af en toe)
4) 3 begrippen kort uitleggen:
-gemodificeerde Van Winkelhoff cocktail
-checkerboard DNA-DNA hybridisatie
-amelogenin

behandeling van paro abces
wat is volledige monddesinfectie en hoe wordt dit gedaan in de praktijk.
termen:
– Achalasia
– Nut van clavulaanzuur
– wanneer spreekt met van snel progressieve parodontitis

basisregels van implantaten
predisponerende fact van necrotiserende aandoeningen
termen :
– miller klassificatie,
– klassificatie van Horning en cohen,
– fibronectine

Vorige jaren

-verschil in behandeling van juveniele en chronisch volwassen parodontitis
-hoe kan men samenwerking bevorderen tss algemeen TA en chirurg ivm met orale implantaten? (brief!!!)
-DD vd bulleuze aandoeningen

2019-2020

Wat ga je in de toekomst onthouden van dit vak? (in één woord)? Wat heb je geleerd / wat vond je interessant?
Wat heb je al toegepast of nog wilt toepassen? Vertel over je ervaringen in de kliniek
Wil je nog iets toevoegen aan uw voorbereiding?

En uit welke werkvormen heb je het meest geleerd? (uit de les, literatuur, werkstukken van de groepjes of de vergadering)

 

2008-2009

Je bereidt het examen voor door een schema te maken waarin je antwoordt op volgende vragen:
Wat heb ik geleerd voor mijn toekomstige praktijk als tandarts?
1. in de hoorcollege’s
2. via mijn eigen groepswerk
3. via de werkstukken van collega’s
Maak een evaluatie van je eigen leertraject. Hoe ben je door deze cursus meer patiëntgericht geworden en meer gericht op de biopsychosociaal bepaalde mens?

Vorige jaren

-welk artikel vond je interessant?
-wat vond je van de lessen?
-welke presentatie vond je interessant?
-wat is jouw evolutie?
-wat vond je van de werkzitting?
-hoe verliep het groepswerk? Welk ander werkje vond je goed?
-in welke tekst kon je je het best vinden en waarom?