Beste Stagemeester

Elk jaar organiseert Apollonia, de studentenvereniging Tandheelkunde aan de KUL te Leuven, een ontmoetingsreceptie in het eerste semester van het academiejaar. Bij deze gelegenheid kan u kennismaken met studenten uit de Tweede Master Tandheelkunde met het oog op het invullen van toekomstige stageplaatsen.

Omwille van COVID-19 zal in het eerste semester van het huidige academiejaar helaas geen ontmoetingsreceptie kunnen plaatsvinden. Gezien de omvang ervan is het thans niet mogelijk een dergelijk evenement corona-proof te organiseren.

Indien de omstandigheden het toelaten, zullen wij tijdens het tweede semester alsnog een ontmoetingsreceptie organiseren.

We lanceren alvast online een ontmoetingsboekje. Hierin kunnen zowel stagemeesters als studenten hun gegevens bekendmaken. Bij wederzijdse interesse kunnen er contacten gelegd worden.

Indien u nog geen mailtje hebt gekregen, niet in onze databank zit, of een nieuw email-adres hebt, kan u ons bereiken via ontmoetingsreceptie@apollonialeuven.be.