• snurken en slaapapnoe
 • anatomie vh binnenoord
 • functie van de larynx (of buis van Eustachius, of farynx)
 • OME
 • bezenuwing vd larynx
 • 3 juist-fout vragen 
 • bespreek: HSV 
 • bespreek: bulleuze dermatosen 
 • lichen planus 

Prof. Thomas Knieps 

2012 

-Geef drie manieren om de Bijbel te gebruiken bij christelijke ethiek 

+ bijvragen hierover; bergrede, 10 geboden 

-toon aan via het Hindoeïsme dat de visie op de ethiek in het Westen levensbeschouwelijk is geïnspireerd. + bijvragen hierover; hoe kunnen we samenleven als we zo verschillend zijn…. 

-geen vragen over portfolio. 

vorige jaren 

1. Leg uit hoe het eerste scheppingsverhaal best begrepen kan worden en welke interpretaties best vermeden kunnen worden. 

Gebruik in je antwoord de woorden: ‘creationisme’, ‘verwondering’, ‘antropocentrisme’, ‘heersen’, ‘desacralisering van de natuur’ 

2. Waarom is een idealiserend spreken over gezinnen soms problematisch? 

3. Illustreer hoe de uitspraak van Kahlil Gibran ‘uw kinderen zijn uw kinderen niet’ verder geïnterpreteerd kan 

worden aan de hand van twee verhalen (uit de bijbel of andere), en leg uit hoe Gibrans uitspraak een licht werpt op deze verhalen. 

4. Waarom is het harmoniemodel ivm geloof en wetenschap al dan niet problematisch? 

5. Illustreer aan de hand van een eigen voorbeeld hoe geloof en wetenschap zich van verschillende ‘soorten taal’ bedienen. 

6. Leg uit: zoöcentrisme, ecocentrisme, antropocentrisme in relatie tot onze omgang met het milieu 

7. Leidt godsdienst tot onverdraagzaamheid? Waarom wel/niet? 

8. Leidt het christendom tot milieuvervuiling? Waarom wel/niet? 

9. Kunnen geloof en wetenschap samengaan? Geef (minstens) drie verschillende posities weer in dit debat 

en leg uit hoe vanuit elke visie geargumenteerd kan worden. Geef ook aan welke positie je zelf zou innemen. 

10. Leg uit wat banalisering betekent. Waarom zou je de positie van Helen Prejean wel of niet als banalisering omschrijven? 

11. Wat is resilience? Geef een voorbeeld. Bespreek de relevantie van dit concept in het licht van het denken 

over huiselijk geweld en gezinsethiek en geef ook mogelijke nadelen weer. 

 

12. Leg uit hoe het verdedigen van de doodstraf past binnen het diaboliseringsparadigma. 

Recht: 

   – bespreek wet op reclamewetgeving 

   – geef korte toelichting bij de patientenrechten 

Beroepsuitoefening 

   – welke dingen moet je blijven doen om als algemeen tandarts erkend te blijven (wacht en 60u bijscholing op 6 jaar tijd) 

   – bespreek het systeem van accreditering 

Ethiek 

   – ethische grondslagen van leven en dood 

 • van meerbeeck: chipping van een kroon, hoe op te lossen 
 • schoenaers: zijn bekende foto’s 
 • teughels: necrotiserende gingivitis 
 • peumans: soort bondingssysteem geven 
 • peumans: mih: behandeling, wat met heel klein kind 
 • van meerbeek: welke composiet posterieur gebruiken bij knarser?+ foto’s en zeggen wat het is en kort bp 
 • lambrechts: dvd, ook praktisch: instrument afgebroken; licht je de verzekering in? 
 • de clerck: overdracht hep c + hoe voorkomen 
 • teughels: parostatus en daaruit bp afleiden 
 • jacobs: ppt met enkel rx: zoveel mogelijk over zoveel mogelijk foto’s zeggen 
 • quirynen: casus 
 • duyck: van ppts in prekliniek 
 • verdonck: schisis