Beste erkende stagemeester,

De uitnodigingsmails zijn verstuurd voor de Ontmoetingsreceptie op 13 november 2019. Indien u nog niet in onze databank zit, geen mailtje hebt gekregen of een nieuw email-adres hebt, kunt u terecht bij ontmoetingsreceptie@gmail.com.