2015
-eosinofiel granuloom
-alveoloplastiek = big
-precancereuze letsels van de mondholte
– hoe maak je het onderscheid tussen beenderige ankylose en trismus
– dentogene tumoren en gougerot sjogren, en hoe ge onderscheid daarmee met sialoadenose kunt maken
-werking Denosumab
Schoenaars
– Goedaardige, niet-dentogene tumoren
– Lithiasis
– Xerostomie
– silahorea
– Reusceltumoren
– unilaterale lkg spleet. Behandeling. En rol tandheelkunde
– letterer siwe syndroom
-speekselkliertumoren
– fibreuze dysplasie
– voorkomen en preventiemaatregelen voor mondkanker
P olitis:
– Segment osteotomien BK
– ATM beoordelen onder narcose vs MRI
– Tand fracturen + proc alveolaris
– Gevolgen osas volwassenen + ersnt bepaling
– Hierarchie van stabiliteit
– Behandeling trauma mandibula.
– +/- 10symptomen van orthognatische waren gegeven (oa: overjet, overbite, kruisbeet, sundaybite, witte sclera, hypertelorisme, paranasale depressie, lipincompetentie), en dan moest ge zeggen in welke richting gecorrigeerd moest worden (transversaal, sagittaal of vertikaal)

2014

1. obligate ingrepen bij LKG-spleet
2. plaveiselcelcarcinoom in de mondholte: symptomen, stadiëring, evolutie/prognose
3. Bespreek behandeling fractuur corpus mandibulae en condylus bij a) gezonde volledig betande patiënt b) kind begin wisselfase c) edentate oudere
4. indicaties orthognatische chirurgie

1 Speekselklier tumoren
2 onstekingen aan de speekselklier
3 tandfracturen en alveolaire fractuur
4post en per operatieve complicaties BSSRO

2013

1) bespreek de behandeling bij misvorming van het primair en secundair verhemelte. Ook de embryologie, othodontie, functionele behandelingen uitleggen.
2) bespreek de fracturen die voorkomen in het verticaal deel van de OK, behandeling, verwikkelingen en symptomen
1. segment osteomieën van BK en OK
2. orthodontische voorbehandeling bij orthognatische chirurgie
– symptomen, stagering, prognose van de pcc in de mondholte
– voorkomen, prognose kwaadaardige speekselkliertumoren
1)Lithiasis: voorkomen, symptomen, verwikkelingen, diagnose, behandeling
2)Orbitafracturen: soorten, symptomen, verwikkelingen, behandeling
-geef alle posttraumatisch fracturen die een skeletale open beet geven
– geef alle technische onderzoeken voor speekselklieraandoeningen

2011

1a.segm OS BK; welke ? procedure ? indicatie ? complicaties ? enz
1b. wisselwerking ortho <-> MHK; hoe, welke, wanneer, waarom ?
2. speekseltumoren; indeling, incidentie, lokatie, histologie, therapie, prognose ?
(veel) bijvragen;
– radiotherapie; welke, schema’s, indicaties, complicaties ?
– chemo PCC; idem
– laptechnieken, grafts, ents; welke, waarom, wanneer, hoe, complicaties ?
– 5-6 klinische casussen onco; DD, beeldvorming, therapie, prognose ?
– speekselklieren – lithiasis: voorkomen, symptomen, verwikkelingen en behandeling
– oncologie – PCC: symptomen, stadiering + hoe moet je als tandarts een onco-patiënt begeleiden na behandeling
Bijvragen: bisfosfonaten vs osteoradionecrose, indicaties Schuchardt osteotomie, BIG bij schisis, en dan nog twee maar die weet ik niet meer.

2009

1 Fracturen die een posttraumatische skeletale anterieure open beet kunnen veroorzaken (+ symptomen, + diagnostiek, + behandeling)
2 In het algemeen de maligniteiten die in de mondholte voorkomen en
a geef hun relatief belang daarbij
b bespreek de causale factoren ervan
c bespreek hun prognose

2008

1 Fracturen die een posttraumatische skeletale anterieure open beet kunnen veroorzaken (+ symptomen, + diagnostiek, + behandeling)
2 In het algemeen de maligniteiten die in de mondholte voorkomen en
a geef hun relatief belang daarbij
b bespreek de causale factoren ervan
c bespreek hun prognose

1) symptomen,evolutie en diagnose van sjogren
zijn er verschillen met sialoadenose?
wat geeft nog droge mond?
2) geef de behandelingsplanning van een schisispatientje met unilaterale LKG spleet

osteotomiën
a) bespreek de segmentosteotomiën in BK en OK
b) bespreek de orthodontische voorbereiding
tumoren
a) niet-dentogeen: reusceltumoren
b) maligne SK tumoren: lokatie en voorkomen

1) bespreek traumatologie van de tand +dento-alveolaire fractuur (+symptomen+diagnostiek+behandeling)
2) spinocellulair carcinoom: belang van tijdig opmerken door TA, prognose en wat heeft daar invloed op en behandeling

vorige jaren

-tumoren:
behandelingsmodaliteiten van PCC
verschillen symptomen van spino’s en SK tumoren
-fracturen:
vd OK + hun symptomen
supra-apicale segmentosteotomieën: welke + indicaties
-aangeboren afwijkingen
a/hypodontie: problemen en behandeling
epidemiologie, statistiek, vormen van schisisprobleem
-SK
ontstekingen
xerostomie/sialorhea

2015-2016
Hoofdvragen:
1) Chx in lang en breed in mondspoelmiddelen en tandpasta’s
2) Furcatietherapie

1) Etiolgoie en behandeling van agressieve parodontitis
2) grafiek van allerlei eigenschappen van AVL,TIL,widman, gingivectomie

1) oorzaken + behandeling van necrotiserende aandoeningen
2) de van der Velde klassificatie

1) bespreek parodontale behandelingsplanning (welke tijdstippen, criteria, …)
2) welke cellen zijn in staat om PDL te vormen/regenereren. Geef ook aan welke onderzoeksmethoden gebruikt zijn om dit aan te tonen

begrippen:

1) sensonics
2) behandelingen furcatie graad II
3) osteogeen, inductie, conductie

1) Cohen en horning classificatie
2) Halitophobie vs pseudohalitose
3) Specifieke indicaties voor oralchromo en halimeter

1) checkerboard
2) allogeen/xenogeen/autogeen/alloplastisch
3) van winkelhof cocktail
1) clavulaanzuur
2) paro-endo/endo-paro probleem,
3) Zenker’s diverticulum & achalasie
Mondeling:

– welke tanden geextraheerd moeten worden volgend de single tooth risk assesment
– Behandelingen furcaties graad II + contra-indicaties
– antibiotica bij parodontaal abces

2013

– etiologie halitose 5p
– behandeling necrotiserende gingivitis 5p
– 10 meerkeuze vragen 5p (giscorrectie -0.25)
-> komen allemaal uit de voorbeeld vragen die Karolien heeft gegeven, of van de site)
– 3 begrippen op 3p
Symbiotica
Paroendo, endo paro
Clavulaanzuur

– Mondeling 2p

– bespreek CHX
– bespreek schematisch de behandelplanning bij parodontitis en geef de beslissingspunten.
– 10 J/F vragen
1. Bacteriële rekolonisatie van de pocket vnl tgv achtergebleven bacteriën in de pocket na Rp
2. Graad 3 bifurcatie bovenmolaar kun je behandelen door tunneling
3. Extractie parodontaal terminaal aangetaste tand AB profylax geven
4. GTR smal ondiep beter prognose dan smal diep
5. Aa bij agressieve parodontitis is slecht een secundaire karakteristiek
6. LAP betere prognose dan GAP
7. AB bij S&RP dag van laatste sessie geven
8. Gingivectomie kan gedaan worden bij afwezigheid van goede MHG
9. Am/Sn2F na 2 maand CHX mondspoeling geven bij patiënten met wortelcaries
10. Wondverband bij alle parochirurgie
– bespreek:
* Checkerboard DNA hybridisatie
* Van winckelhoff cocktail
* allogene/autogene/xenogene/alloplastische grafts

2011

-de vraag van spoelmiddel was: bij iemand met wortelcariës ga je amino/tinfluoride mondspoeling geven, liefst na CHX kuur -bij elke vorm van paro chirurgie ga je wondverband aanleggen -bij bovenmolaren met graad 3 furcatie is tunnelisatie een mogelijke behandeling -bij extractie van tand die terminaal is aangetast met paro abces geef je AB profylax -de aanwezeiheid van A.a. is een secundair karakteristiek van AgP
1. Behandelingsopties bij furcatie graad 1 2 en 3 en bespreken en dan contra-indicaties voor wortelresectie 2. behandelplan voor necrotiserende gingivitis in detail bespreken J/F prognose LAP is beter als GAP prognose GTR smal diep tov smal ondiep gebruik van F-spoelmiddel na CHX om wortelcaries te voorkomen Grootste factor van rekolonisatie zijn bacterien achtergebleven in pocket rest weet ik ni meer precies:-) en dan 3 begrippen: gemodificeerde winkelhof cocktail checkerboard DNA-DNA hybridisatie alloplastische graft, xenograft, autograft en allogene graft
hoofdvragen: op tien punten single tooth risk assesement predisposerende factoren voor necrotiserende aandoeningen kleine vragen op drie punten werking clavulaanzuur paro endo en endo paro problemen zenkers diventriculum dan nog tien juistfout op 5 punten. bacteriele rekolonisatie speelt rol in paro behandeling metronidazole geven bij hoge concentratie aan Aa gingivectomie altijd toepassen in regio waar esthetiek nt van belang is en geen botvisualisatie nodig is metronidazole is ok bij pat met peni allergie prognose LAP is beter als GAP nooit wondverband bij widman GTR prognose beter bij smal ondiep defect als bij smal diep defect
pat met hoge gi en lage pi, gastheerreactie-pathogeniciteit van plaque evenwicht is verstoord, moet je altijd antisepticum-ab therapie starten en dan nog 2 waar ik nu niet onmiddellijk opkom (gemakkelijke wrs :)) mondeling nog vraagjes die op 2 punten gaan: wnr ab geven bij paro abces/welke ab/wat bij peni allergie, verschil in hechting van avl en widman, wat doen als pat fel reageert op clavulaanzuur.

2009

bespreek halitose consultatie
bespreek samenstelling van tandpasta’s
3termen: NOMA, zenker’s diverticulum, miller klassificatie

hoofdvragen
-bespreek oorzaken & behandeling recessie
-bespreek de indeling van parodontitis
juist/fout vragen met gokcorrectie
drie begrippen
-Horning & Cohen classificatie
-DPSI
-cytomegalovirus vs parodontitis

2008

1) bespreek etiologie/oorzaken halitose
2) bespreek single tooth risk assessment
3) 10 juist/fout-vragen (best sneaky af en toe)
4) 3 begrippen kort uitleggen:
-gemodificeerde Van Winkelhoff cocktail
-checkerboard DNA-DNA hybridisatie
-amelogenin

behandeling van paro abces
wat is volledige monddesinfectie en hoe wordt dit gedaan in de praktijk.
termen:
– Achalasia
– Nut van clavulaanzuur
– wanneer spreekt met van snel progressieve parodontitis

basisregels van implantaten
predisponerende fact van necrotiserende aandoeningen
termen :
– miller klassificatie,
– klassificatie van Horning en cohen,
– fibronectine

vorige jaren

-verschil in behandeling van juveniele en chronisch volwassen parodontitis
-hoe kan men samenwerking bevorderen tss algemeen TA en chirurg ivm met orale implantaten? (brief!!!)
-DD vd bulleuze aandoeningen

2015
1. Bespreek onverklaarbare tandheelkundige klachten en geef voorbeelden en welke terminologie zou je gebruiken? Geef ook voorbeelden van klachten in de tandheelkunde en wat is de tandarts patient relatie en management hierbij?
2. Vier profielen van mensen die je in je praktijk kan laten komen werken en dan uitleggen wat de risico’s zijn en wat voor mensen dat zijn (vreemde vraag wel)
3. j/F: dwang is egosyntoon, bij de stressperceptie zijn er gevoelens en copingstategieen, russels sign,
1)voordelen van goede communicatie en waarom luisteren
2)essentiele elementen van effectieve communicatie en barieres voor communicatie
3)kenmerken van goede communicatie
1) Casus: meisje (zijn dochter) 8 jaar bij ortho, supervisie niet vriendelijk etc.
2) Wat zijn barrières voor communicatie? Wat kan beter?
3) Benoem de interactie tussen de tandarts en de patiënt.
J/F:
– Eetstoornis is een voorbeeld van een conatieve stoornis (juist)
– copinggedrag bij de student is predicatief voor zelfde coping in latere carrière (juist)
– iemand met selectieve fobie voor de tandarts zal altijd pas behandeling zoeken indien het bijna niet meer vermijdbaar is (niet waar, schrap altijd: er zijn mensen die hun eigen tanden uitslaan)
– allostase is (definitie van allostatic load) => fout, dat is de definitie van allostatic load, en hij vraagt dan wat allostase wel is

Angst bij de TA en chronische pijn
J/F
-russels sign
-Als TA veel meer kans op psychologie stoornissen dan andere medische beroepen
– DSM is louter dimensioneel
-Eetstoornissen zijn dwangstoornissen
-Waan en hallucinaties komen alleen voor bij psychotische stoornissen
– Bij tandarts-fobie worden gekozen voor ofwel psychotherapie ofwel medicamenteuze behandeling

2013

Bespreek Pijn: pijnmodel, poorttheorie, behandeling, chronificatie, angst en pijn, depressie en pijn
Mondeling: herkenning en omgang hypochondrie patient

Bespreek BDD
Mondeling: hoe burnout voorkomen?
Bespreek angst en angststoornissen, mondeling wat is de relevantie van dit vak in de praktijk.
Schriftelijk: therapietrouw: definitie, hoe inschatten,hoe bevorderen + vuistregels
Mondeling: angstige patiënt in de tandartspraktijk
Schriftelijk: Depressie: kenmerken en symptomen, draagkracht-draaglast model, depressie en lichamelijke ziekte, depressie bij de tandarts en aandachtspunten (heel het hoofdstuk dus :p)
Mondeling: Hoe als TA omgaan met BDD?
schriftelijk: gegeneraliseerde angst, enkelvoudige fobie, sociale angst
mondeling: aandachtspunten bij depressieve patiënt
Schriftelijk: paniekaanval, paniekstoornis en obsessief-compulsieve stoornis
Mondeling: invloed van stress op lichaam en geest
schriftelijk: stress, definitie, bronnen, stress-systeem, gevolgen op levensstijl, allostasis
mondeling: motivatie en therapietrouw

2012

iedereen trekt van voor 1 vraag en lost die schriftelijk op. Als je klaar bent ga je naar haar en dan trek je nog 1 vraag en die moet je gewoon vertellen.
Mijn vraag was motivatie en gedragsverandering met SOC en MET uitleggen en dan nog depressie bespreken.
-schrifelijk: leg uit therapietrouw: principe, hoe bevorderen, ….
-mondeling: bespreek depressie: wat?, hoe detecteerbaar, associatie met lichamelijke aandoeningen,…
– schriftelijk: bespreek angst en angststoornissen: normale vs abnormale angst, pathologische angst, algemene kenmerken angststoornis, effecten op levenskwaliteit, barrières en valkuilen hulpverlening – mondeling: bespreek communicatie
– Bespreek paniekaanval, paniekstoornis en obsessief-compulsieve stoornis.
– Bespreek Body Dysmorphic Disorder (alles: klinische verschijnselen, aandachtspunten, screeningvragen, etc)
Schriftelijk: de angstige pnt bij de tandarts: oa. hoe reduceren, buikademhaling, modeling en BDZ Mondeling: neurobiologisch stress systeem in hersenen, fases,…
– schriftelijk: veralgemeende angststoornis, specifieke fobie en sociale > fobie > – mondeling: pijn

2008

-bespreek de 4 componenten van pijn
-leg uit : allostasis en allostatic load
-discussieonderwerp: patient met angst

Bespreek de gunstige en ongunstige effecten van cortisol
Nocebo-effect
Patient met pijn

vorige jaren

-leg uit: allostosis
-verklaar: pijn is multifactorieel
-kort mondeling: ivm angststoornissen (ik: BDS, hyperventilatie)

2015-2016
-impact van mondgezondheid op algemene gezondheid en vice versa
-organisatie van mondzorg bij zorgafhankelijke ouderen
-klinische aanpak van parodontale onstekingen bij kwetsbare ouderen
-klinische aanpak van stomatitis bij de oudere in de palliatieve fase

– xerostomie: wat is het, oorzaken, gevolgen, behandeling
– dementie : oorzaken + hun kernsymptomen
– is er altijd nood aan tandvervanging? waarom wel/niet?
– primaire en secundair verouderingsproces
– casus: vrouw, thuiszorg met betrokken familie, diabetes 2, hypertensie, bisfosfonaten, lithium, anticholinergica, allergisch aan sulfieten, … pijn thv 13, ginigivitis, slechte MH, caries 16, 34D, 35D, frameprothese BK en OK
-xerostomie oorzaak en behandeling.
-Dementie: oorzaken en kenmerken. Moeten alle tanden vervangen worden? Naar wat kijk je vooral?
-Primair en secundair verouderen.

– frailty: wat is frailty? kan frailty gemeten worden? waarom is frailty van belang in tandheelkundige zorg? (3p)
– xerostomie: wat, oorzaken? gevolgen? wat doe je er aan? (3p)
– CVA: pathologie? mogelijke gevolgen? (2p)
– Slikstoornissen: oorzaken? (2p)
Casus over patient met cariës op 35 en 37 wat pijn deed. Nam een hele waslijst aan medicatie voor hypertensie, VKF (met pacemaker), artrose, hypothyroidie, ze had een mitralisklepinsufficiëntie, allergie aan sulfieten.
Edentate bovenkaak met prothese met slechte retentie en stabiliteit maar ze had daar geen klachten van en kon er alles goed mee eten.
ze zat in WZC en kinderen komen wekelijk op bezoek, ze is trots dat ze nog voor zichzelf kan zorgen, haar kronen zijn relatief goed gepoetst maar rond tandhalzen veel plaque en tandsteen.
Ze heeft chronische volwassen parodontitis met pockets van max 4 mm maar wel recessies. terminaal botverlies thv 31 en 41.

Vraag1: Complexiteit geriatrische patient (factoren, instrumenten,..)
Vraag2: Welke caries komt meeste voor bij ouderen? (diagonse, …)
Vraag3: Oorzaken/gevolgen ondervoeding
Vraag4: Valetiologie en gevolgen

2014
– Oorzaken dementie
– Slikpathologien
– Casus: man met lichte dementie, mitraliskleplijden en vroeger chronisch alcoholgebruik, zit in woon en zorgcentrum aanvaard nei veel hulp, dochter komt wekelijks op bezoek, heeft polycariës, chronisch volwassen parodontie (pockets 5 mm), furcatieprob op 26, 46 pusavloei M, pt kan niet meer goed eten door te weinig tanden
– Oorzaken gewichtsverlies bij ouderen
– Veranderingen bij ouderen thv tanden en parodontium. Effect voor pathologie en behandeling?
– Casus:
• Vrouw, 93 jaar.
• Slikproblem, linkhartfalen, baarmoeder verwijderd, maagulcus 2006, reflux (neemt antacida)
• MO: multipele caries, chronische parodontitis, halitosis, slechte mondhygiëne
• Klacht: pijn thv QI (hier ook brug), losse brug thv QII
• Wens: wil absoluut brug behouden
• Weinig tanden in de onderkaak, klaagt hier zelf niet van

2013

– oorzaken gewichtsverlies (5ptn)
-Welke veranderingen thv de tanden (glazuur, dentine, cement, pulpa) en parodontium doen zich voor bij verouderen? Heeft dit invloed op de tandpathologie en behandeling? (5ptn)
-casus (10ptn) patiente van 93 jaar, in WZC, pijnklacht thv 1e kwadrant, gevoel dat brug loszit in 2e kwadrant. Wil brug heel graag behouden
Medisch: maagulcus gehad, hysterectomie, slikproblemen, linkerhartfalen
MO: slechte mondhygiëne, halitose, links en rechts in BK brug van 3 tot 6, verder caries op (16,13,12,11,21,22,23,26,27,42,33,34,36; dus eigenlijk gewoon op elke tand die ze nog heeft) en chronische volwassen parodontitis

-De verschillende oorzaken van dementie + kernsymptomen?
– Wat kan slikstoornissen veroorzaken?
-casus

2012

Dit examen bestaat uit 9 vragen (elk 2 punten) uit volgende lijst, waarvan 1 vraag het bespreken van een casus is (4 punten) en wat je in die situatie zou doen.
De les over risicopatiënten, wat te doen in allerlei situaties is wel degelijk te kennen, hier komt ook 1 van de vragen uit.

voorbeeldvragen

2011

1. xerostomie, definitie, oorzaken, gevolgen, therapie
2. beschrijf veroudering parodontium
3. casus: vrouw, 89j, verpleeghuis, gemutileerd gebit/complicerende factoren (paro, multipele caries, gingivitis, slechte MH), dementerend, agressief, niet cooperatief, met chron. pijn LBK.
Planopzet cfr slides.
4. gevolgen ondervoeding

6. frailty, meetbaar ? doel ?
7. verschil oudere met frailty en fysiologische veroudering.
8. interactie metronidazol en alcohol
9. AMI 2jr geleden, geen klachten. Voorzorgen TA.

-Parodontitis en behandeling, verschil ouderen-jongeren
-Anamnese: angor pectoris
-casus: demente man, wilt geen hulp, enige wens is retentie prothese, multiple caries en parodontitis… je moet het uitschrijven volgens de verschillende stappen van opstellen behandelplan. (klinische foto en OPG gegeven)
-Gezondheid en levensverwachting
-Communicatie met demente patiënt (algemeen)
-Verandering van tanden met verouderen + invloed op pathologie
-Combinatie van alcohol met paracetamol
-Risico’s van PP -oorzaken van gewichtsverlies

2014

Schriftelijk:
NAERT
-implantaten-tanden, ja of nee? Staaf adhv evidentiecijfers (prognose)
-preparatievereisten: vorm, retentie en resistentie, duurzaamheid
-patiënttevredenheid over implantaten in de bovenkaak (esthetiek, spraak etc)
-a reproduceerbaarheid kinematische as
b Invloed van het verschil tussen ware en arbitraire scharnieras op de occlusale verhoudingen in de mond.
c hoe verschil tussen werkelijke en ware as verminderen?
d Heeft de kinematische as zin in alle posities van de ok?
e Beetverhoging, op welk niveau en waarom?
– Regels van Beyron
-Avitale opbouw: indirect of direct? Bepalende factor voor prognose. Hoofdcriterium voor keuze indirect of direct…
-Alle bruggen (7 in totaal) op volgorde zetten van overleving en 5j en 10j cijfers geven + kort bespreken

VAN MEERBEECK/PEUMANS
-indicaties CADCAM en welke keramieken kan je hier gebruiken (met adhesieve cementen)
-2 centrale bovenincisieven in palatoversie, bespreek het prepareren voor veneers en teken (3x: Vest-aanzicht, proximaal aanzicht + V-L-doorsnede)

Mondeling:
-hoeveel pontics op implantaten in de onderkaak
-hoeveel implantaten voor een brug in de onderkaak, waar hangt dit van af en hoe bepalen de positie
-grootste oorzaak botverlies rondom tand/implantaat
– Verschil in afdrukmethode symmetrisch vs asymmetrische abutment- Implantaat vs abutmentniveau afdrukken- 4 onderincisieven met parodontaal verval (50%), Pt heeft nu goede MH, je gaat veneers maken op alle 4 -> verblokken ja of nee? en waarom…- unilaterale extensiepontic en bilaterale: welke wordt het meest belast?- functie van functionele en niet-functionele knobbels

Behandelplan:
pt met veel overhangende amalgaamvullingen, parodontitis (voornamelijk rondom deze tanden) enkele ontbrekende tanden, attritie (zware) en 1 brug van 23 tot 27 met cariës op de 27 (tand niet verloren) en brug verloren. voldoende bot voor een implantaat thv 24 en 25. (ik denk niet dat hij hier implantaten wou zien)

Dia’s:
– putty- insicale afschuining- kruisbeet: welke knobbels zijn de functionele?- intacte odontoblastenlaag en aspiratie van odontoblasten- pulpahyperaemie- gelijkgerichte, gefilterde wisselstroom van hoge frequentie- dubbele afdrukmethode- dia 96 van college afdrukken
– richtplaat
– Regels van Beyron
– Avitale opbouw: indirect of direct? Bepalende factor voor prognose. Hoofdcriterium voor keuze indirect of direct…
– Alle bruggen (7 in totaal) op volgorde zetten van overleving en 5j en 10j cijfers geven + kort bespreken<

b>2013

1) geef overlevingsdata en follow-up tijd voor:
– VMK en de verschillende soorten volkeramische restauraties.
– 3-5 delige VMK brug
– 3-5 delige volkeramische brug
– wat zijn probleem gebieden van volkeramische bruggen? (druk uit in % en vgl met VMK)
2) bespreek chronisch trauma op het parodontium
– randlokalisatie
– randaanpassing en pasvorm van de kroon
– oppervlakte gladheid
– materiaal
– o&a
– vormgeving
3) de vraag van de volledig beslepen bovenkaak ingipsen + is er functie van de incisiefpen? Verklaar + waar beetverhoging doorvoeren? Verklaar

Fotos:
– putty
– incisale afschuining
– kunsthars sleutel
– over contour
– functionele knobbel reductie
– pulpahyperaemie
– gelijk gestelde wisselstroom
– dubbele afdrukmethode
– afdruk kapje
– gezonde odontoblastlaag en aspiratie van de odontoblasten in de tubuli

Peumans: bespreek de componenten van het adhesieve porseleinen veneer systeem en hoe men een optimale hechting bekomt.

Mondeling:
– effect van overload op ingebeelde implantaten
– waarom past de ideale kroon niet en hoe oplossen
– wanneer geen verkorte tandenboog toepassen
– op welk niveau plannen bij restauration driven implant placement

schriftelijk: -therapeutische occlusie (=regels van Beyron)
– stiftopbouw: wanneer welke opbouw, wat is de hoofdfactor voor stift of niet, wat bepaalt de prognose
-rangschik de mogelijke kronen en bruggen bij de partiële edentaat obv overleving 5 en 10 j
-mondeling: wat is primair en secundair verblokken bij implantaten
-spalken of niet (tekening)
-wanneer symmetrische, wanneer asymmetrische abutments
de 2 overige weet ik niet meer
-peumans: 2 vormen van avitaal bleken uitleggen

-therapeutische occlusie (=regels van Beyron)
-stiftopbouw: wanneer welke opbouw, wat is de hoofdfactor voor stift of niet, wat bepaalt de prognose
-rangschik de mogelijke kronen en bruggen bij de partiële edentaat obv overleving 5 en 10 j
-mondeling: wat is primair en secundair verblokken bij implantaten
-spalken of niet (tekening)
-wanneer symmetrische, wanneer asymmetrische abutments
de 2 overige weet ik niet meer
-peumans: 2 vormen van avitaal bleken uitleggen

-Grafiek boor met grote diameter en kleine diameter
-Doorsnede door 2 preparties (V-L) welke van de 2 is slecht beslepen en waarom?
-Figuur van bevel bij schouderprep: wat is de klinische relevantie?
-Surveyer
-Grafiek HT 22 met 4 lijnen per lijn zeggen over wat t gaat
-Intra-orale foto en dan vraag hij wat voor contact zie je hier
-Afbeelding point cetric – long centric wat in klinische realiteit
-Extensielengte brug op impl OK
-Foto van hefboomwerking hoe noemen we het gebied van P1 –> P3
-Doorsnede van 4 preparaties: ze zijn allemaal slecht, maar welke van de 4 zou je dan nog het liefst in je mond hebben?
1. tabel invullen met solitaire kroon, kwadrantvervanging en kaakvervanging en dan zeggen hoe te bepalen, welke toestellen nodig, hoe registreren, occlusaal design en of beetverhoging ja of nee
2.
a. Verschil succes en overleving
b. Efficiëntie van de belangrijkste implantaatsystemen op de westerse markt
c. Prognose van tand/implantaat/bot/restauratie bij tand implantaat geconnecteerde bruggen
3. De bk en ok zijn ingegipst met face-bow en CRregistr. Dan wordt de bk helemaal beslepen. Hoe beethoogte bepalen, is er ’n functie van de incisiefpen
4. Welke keramische materialen kan je adhesief cementeren? Beschrijf het proces van a tot z (+ de gebruikte materialen)
)11.12.13 mist, hoeveel en waar implantaten
2)Dan BK met tanden, OK OD, waarop letten bij het opstellen van de tanden op de kam
3) Dan een volledig betand iemand, 1 tand is beslepen, hoe test je occlusie van de kroon (dus gwn folie en dan papier)
4)Hoe test je contactpunten : met floss en vgl buren

Naert schriftelijk:
1a Op welke basis worden beslissingen genomen in de klinische thk?
1b Welke studiedesigns kunnen uitspraken doen over de hele pt populatie?
1c Verschil tussen prognose en effectiviteit?
1d Wat weet je over de pt tevredenheid (esth, MH, spraak,..) voor behandeling van de edentate bk met implantaten?
1e Connectie implantaten-tanden, ja of nee? Staaf adhv evidentiecijfers (prognose)

2a Reproduceerbaarheid van de kinematische scharnieras?
2b Invloed van het verschil tussen ware en arbitraire scharnieras op de occlusale verhoudingen in de mond.
2c Heeft de kinematische as zin in alle posities van de ok?
2d Beetverhoging, op welk niveau en waarom?

3 Bespreek de volgende preparatieprincipes:
– Vormgeving
-Retentie en resistentie
-Structurele duurzaamheid (restauratie)

Van Meerbeek:
Bespreek de algemene regels voor het prepareren van adhesieve restauraties (maak een verschil tussen kleine en grote met knobbeloverkapping) en bespeek de verschillende opties voor de volgende stap.

– 1 grote hoofdvraag uit dat hoofdstuk van duurzaamheid, effectiviteit en amalgaanvulling, cct en rct, verschil in vergelijkende studie voor 3 dingen (restauratie op implant, op tand adhesiefbrug)
– dan : welke 2 dingen moet je voor de OK en BK instellen op articulator als je ingipst met een gipsblok
– de wet van ante
– dias: veel uit het hoofdstuk van cadcam, centrale jig, wasbeet ok of niet, die dia met die exptensiepontic in zirconium,..
– bijvragen bij mij: wat is de rol van de niet functionele knobbel, een tekstje dat ging over botverlies rond implantaten en of dat door overbelasting kon komen, hoe ga je terwerk als je een frame met kronen en een frame met schuifsloten op de kronen moet plaatsten, een tekening van een tand die verloren is en hoe los je op, small is beautifull

Vraag 1: Effectiviteit . En aantonen met de 50% overleving van Amalgaam
Vraag 2: De overleving van al die soorten bruggen
b: overleving van kroon op implantaat, kroon op tand, extensiebrug op 1 tand
c: Succes van Implantaat brug, conventionele brug, extensiebrug. Wat leid je hier uit af ?
Vraag 3: Een patiënt, 14 en 15 moet vervangen worden, volgens de wet van Ante zijn de 13 en de 16 niet voldoende door verminderd parodontium. Wat zijn de mogelijkheden?
Vraag 4: Die vraag met Ingipsen bovenkaak welke 2 parameters, en idem onderkaak.
Vraag 5: Dia’s: conografische holografie, airbageffect, Juist of fout dingen…
Mondeling: de vragen waren zo onduidelijk dat ik ze zelf niet snapte.
– Functie niet dragende knobbel
– Iets met een richtplaat, wat je daarvoor aan het labo moet geven
– Skeletprothese met kronen en skeletprothese met attachement en kronen, wat is het verschil in de klinische procedure.
– Iets met een tekeningetje.
Peumans: 5 verschillen preparatie keramische inlay en goud inlay.

2008

Eerst krijg je 10 dia’s te zien waarbij je moet zeggen wat je ziet
Dan krijg je ’n behandelingsplanning dat je moet doen zoals in de les en dan kan je dat mondeling gaan doen samen met nog een paar vraagjes die hij stelt.
Ik herinner me ze niet allemaal maar het was oa hoe je ervoor zorgt dat je preparatie op z’n plaats komt, wanneer je bone-driven en wanneer je restoration-driven gaat ip plaatsen, welke preparatie de minste randspleet geeft, hoeveel pontics je kan plaatsen, wat de functionele knobbelreductie is, …
En dan onze drie vragen (namiddag-groep)
*tabel maken met solitaire kroon, kwadrantvervanging en kaakvervanging en dan zeggen hoe te bepalen, welke toestellen nodig, hoe registreren, occlusaal design en of beetverhoging ja of nee
*50%overleving, verschil succes en dat andere (aan of afwezig), tand-implantaat verbinding, efficiëntie van implantaatsystemen
*De bk en ok zijn ingegipst met face-bow en CRregistr. Dan wordt de bk helemaal beslepen. Hoe beethoogte bepalen, is er ’n functie van de incisiefpen, BH 0° 40° klinisch en effect op NWZ, hoe ondiepe knobbelindrukken voorkomen

-CCT hoe naar populatie projecteren
-verschil prognose en effectiviteit
-wat weet je over patienttevredenheid bij edentate BK en restauratie op implantaten
-tand-connectie of niet
*kinematische as; reproduceerbaarheid
*hoe verschil tussen werkelijke en ware as verminderen
*gevolg occlusaal
*is kin.bepaalde as altijd bruikbaar
*beetverhoging; op welk niveau, indicaties
*splitcast: waarvoor gebruikt + voorwaarden
-vormgeving
-retentie & resistentie
-structurele duurzaamheid

Dia’s:
Impl gedragen brug
Creeren ponticbed mbv electrotoomlus
Figuur over verschil werkelijke en arbitrair bepaalde as
Dynamische beetregistratie
Individuele lepen voor palatale gingiva epithese
Wasbeet waar je van moet zeggen in welke relatie van de OK ze genomen is
Figuur over Max lengte pontic bij impl gedragen vaste brug OK
Hygojet
Diktemeter voor het meten van metalen basisstructuur
Gates boren
Vragen bij hem (voor zover ik ze nog weet…):
Waar beetverhoging doorvoeren; art/mond (+waarom)
Waarom falen bij avitale pijler extensiebrug
Aantal tekeningetjes met tanden, zeggen welke voorziening voor vervangen ontbrekende tand (1 optie geven)
….
Theorievragen:
Bespreek de criteria voor een theoretische occlusie
Geef de indicatie(s) voor een permanente beetverhoging
Wat is het hoofdcriterium om te beslissen welk type opbouw voor avitale tanden wordt toegepast?
Eenmaal de avitale opbouw gerealiseerd, welke factor bepaalt in hoge mate de prognose van de tand?
Wanneer past u een indirecte dan wel directe opbouw toe?
Waaraan kan een dorsaalwaartse verplaatsing van de IC-as op articulator te wijten zijnaan de werkende zijde? Kruis de juiste mogelijkheid aan:
– Grotere ICA bij patient
– Grotere ICA op articulator
– Kleinere ICA bij patient
– Kleinere ICA op articulator
– Onzuivere deductie van de patient
Nut incisaal plateau

schriftelijk:
1a wat is de effectiviteit van een behandeling? illustreer dmv amalgaam vulling
b wat is het verschil tussen RCT en CCT
c geef de 10 jaarsoverleving van: *brug op tanden, * extensiebrug op tanden, * adhesieve brug, * brug op implantaten, * skeletprothese
d geef de 4 jaarsoverleving van: * kroon op tand, * kroon op implantaat, * adhesiefbrug
e geef het succespercentage: * brug op tanden(10jaar), * extensiebrug op tanden(10jaar), * implantaatbrug (5jaar)
2 Brug op tand 13 – 16 maar de helft van het parodontium is weg, dus er kan niet voldaan worden aan de wet van Ante. Wat is(zijn) hiervoor je oplossing(en).
3 a bij het ingipsen moet je (minimaal) slechts 1 parameter instellen. Welke is dit voor de BK en waarom, welke is dit voor de OK en waarom?
b op welke voorwaarde(n) kun je de splitcast techniek gebruiken om je CR beet te controleren?
dia’s
1 instument om gingiva weg te nemen
2 wat is er fout (2 retractiedraadjes)
3 plaatje van preparatie: wat benadrukt dit (qua eigenschappen van cement)
4 welke afdruktechniek is dit
5 wat voor model en wat voor stompen zijn dit? welke wordt in het labo als eerst gebruikt?
6 wat is hier fout? (uitbrandbare stift bij gegoten stiftopbouw)
7 welke is juist (preparatie op ondersnijdingen controleren met 1 of 2 ogen)
8 wat is hier omcirkeld? (functionele knobbelreductie)
9 richtplaat voor plaatsen implantaten
10 wordt de patrix in een kroon gecementeerd of niet?
mondeling:
verschil tussen stifttand en SO + kroon
stifttand in brug gebruiken?
hoe los je paralelliteitsprobleem tussen pijlers op? (4 mogelijkheden)
wanneer mag je geen verkorte tandenboog toepassen?
tand 17, 13, 23, 27 aanwezig => hoe ga je hier te werk? (zowel vitaal als avitaal)

15-16
1) wat ga je doen voor de start van de oncologische behandelingen bij iemand met acute leukemie, welke symptomen kan je zien thv de mond, en aandachtspunten bij de behandelplanning
2) Wat zijn de effecten van lachgas op het bewustzijn en de voordelen hiervan op de behandeling
3) Waarom verloopt de diagnose van de pulpa moeilijk bij immature elementen, en hoe ga je het doen
4) Lokale anesthesie: het beste product volgens leeftijd, volgens medische aandoening en volgens injectie techniek, en wat zijn de reacties bij overdosering en hoe kan je die voorkomen
5) Abces thv 65-64, extractie is nodig -> hoe bereid je de extractie voor en welk materiaal en welke nazorg
6) Casus van casuistiek van die 11 die nie doorkomt en als ge ne foto nam zag je dat die 11 helemaal misvormd was en werd die getrokkken. Die casus dus, moest ge gewoon zeggen da ge ne OPG ging nemen om te kijken wat er mis was thv 11
1. Bespreek directe effecten van chemotherapie bij kinderen. Bespreek ook of en hoe je aan preventie kan doen
2) Geef 5 niet farmacologische gedragstechnieken die vaak toegepast worden in angstreductie
3) Wat wordt bedoeld met ‘titratie’ bij lachgassedatie? Leg uit
4) Voorzorgsmaatregelen die je moet nemen bij een astmapatiënt en welk anestheticum ga je geven?
5) Casus over de snijtanden in het 1ste kwadrant die nog niet gewisseld waren terwijl het 2e al wel gewisseld was. Wat ga je doen, wat zijn de verdere onderzoeken die je doet en motiveer.
6) Kindje van 2 komt met avulsie 61, tand > 2 uur droog bewaard.
– hoe verloopt de afspraak?
– wat vraag je aan de ouders?
– welke behandeling?
– welke voorschriften geef je mee – welke instructies?
– welke complicaties kan je verwachten met betrekking tot de
opvolger?
Casus: Meisje van 8j komt met zwelling intra-oraal en extra oraal en is onhandelbaar. Ze heeft een grote cariës. Narcose kan pas binnen 3 dagen. Wat is uw beleid.
Peumans
1) bespreek met een schema harde weefselstoornissen (t ontgaat mij effe hoe die vraag precies geformuleerd was)
2) Casus over mediane wortelfractuur, vitale tand, mobiel, percussiegevoelig, bloeding uit sulcus. Wat is je diagnose? wat doe je in urgentiezittijd? wat doe je in opvolging? wat zijn mogelijke complicaties die je kan verwachten
1) Wat is glazuurhypomineralisatie (+ twee klinische kenmerken) en wat is het verschil met glazuurhypoplasie
2) Wat is het meest duurzame herstel thv de melkmolaren en waarom
3) Welk adhesief verdient de voorkeur bij melktanden
4) Avulsie van element 11, gesloten apex, al teruggeplaatst -> wat ga je doen
2014

-lachgas zuurstofsedatie tov algemene anesthesie wat zijn de voordelen voor het leerproces
-primaire herpetische gingivostomatitis symptomen en behandeling
-gevolgen lange infectie van melktand op de opvolger
-wanneer gebruikt men regionale verdoving in plaats van infiltratieanesthesie
-zijn kinderen met astma gevoeliger voor parodontitis en gingivitis
-prentje van iemand die op zijn lip beet
-peumans: 2 casussen, diagnosticeren wat je ziet en zeggen wat je gaat doen

2013

– aan welke voorwaarden moet een ideaal sedativum voldoen (minstens 5) en pas toe op lachgassedatie
– die vraag van vinckier over piercings
– LA: beschrijf die reactie bij toxiciteit en hoe kan je die voorkomen
– 5 moeilijkheden bij het uitvoeren een endodontische behandeling op een melktand
– tandarts-kind relatie bespreken + 3 manieren dingen om het gedrag te beinvloeden (niet farmacologisch)
– casus: meisje van 8 jaar: spontane en nachtelijke pijn in het 4e kwadrant, intra en extra orale zwelling. Foto met vulling op de 85, en interradiculaire opklaring, 6’n staan al in occlusie. Te angstig voor in de stoel dus narcose over 3 dagen gepland. Wat doe je nu om de pijnklacht te verhelpen. Welke behandeling ga je doen onder narcose + motiveer. En dan nog wat je verder ging doen voor de narcose ofzoiets.
– casus van prof Peumans: meisje van 4 jaar, niet coöperatief, goede mondhygiëne,normaal voedingspatroon, klaagt van gevoelige tanden bij koud, zoet, zuur. Moeder zag gaatjes en kwam op raadpleging. Op foto zie je dat alle 4 de 5’n zijn aangetast, grote laesies. Welk tandprobleem heeft dit kind volgens jou en waarom. Hoe stel je je diagnose? Wat is je behandeling? Welke restauratief materiaal en waarom?

1) Geef de 5 meest voorkomende redenen van mislukken van lachgas sedatie.
2) 3 pijlers van de tandarts-kind relatie. Bespreek voor elke pijler hoe angst kan ontstaan.
3) Foto waarbij je moest zeggen wat je ziet en behandelvoorstel of verdere onderzoeken motiveren
4) Op immature avitale tanden kan je geen klassieke wortelbehandeling doen. Waarom niet (3 factoren) en welke behandeling gebeurd er dan wel?
5) Klinische tekenen Major aften en behandeling
6) Welke voorzorgen neem je bij een patient met epilepsie. Wanneer wordt deze patient beter in een ziekenhuisomgeving behandeld?
7) Casus: 9 jaar, gevallen op de speelplaats, niet-gecompliceerde glazuurdentinefractuur thv 21 en 11, beiden vitaal, open apex, percussiegevoelig en licht mobiel. Beschrijf systematisch urgentiebehandeling en opvolging.

2012

Peumans:
1. Welk restauratief herstel gebruik je bij zwaar aangetaste melkmolaren? Leg uit waarom.
2. Patient van 20 jaar, elleboogstoot gekregen en mediane wortelbreuk thv 21. Tand is vitaal. Wat is de urgentie behandeling en wat stel je voor als opvolging.

De rest:
1. Bespreek schematisch de pijlers die een rol spelen in de opbouw van een positieve tandarts-kindrelatie. Geef bij elke pijler 1 voorbeeld van hoe de opbouw van de positieve tandarts-kind relatie kan mislukken
2. Ondanks goede aanpak kan je een kind niet behandelen in de stoel. Je hebt de keuze tussen lachgassedatie en algemene anesthesie. Welke overwegingen maak je om tot de juiste keuze te komen.
3. Foto van patiënt met mucosa letsel. Patiënt heeft vaak last van letsels die na 7-10 dagen weer verdwijnen.
Welke letsels zijn het? Geef klinische kenmerken en mogelijke behandeling. (aften)
4. Bespreek geleidingsanesthesie van de n. alveolaris superior. Wanneer is deze verdoving geïndiceerd bij kinderen?
5. Bespreek indicaties en contra indicaties voor pulpotomie op melkmolaren.

2008

Vinckier
1) Behandeling extrusie definitieve tand
2) Wanneer is bij hoge intrusie extractie van de melktand aangewezen?
3) Indicaties lachgassedatie
4) Behandeling 1e def. molaar met pijnklachten
5) Wanneer geen LA met vasoconstrictor bij kinderen
Van Meerbeek
Verschillende mogelijkheden van tijdelijke afsluiting bij indirecte porseleinen restauratie
Peumans
1) Waardoor wordt de uiteindelijke kleur van een porseleinen facing bepaald?
2) 3 vormen van vitaal bleken; welke producten en vgl effectiviteit.
3) Wanneer wordt een conventioneel GI gebruikt bij restauraties in het melkgebit?

vorige jaren

– behandeling + opvolging gecompliceerde kroonfractuur in het melkgebit
– behandeling + opvolging + prognose extrusieve luxatie in def gebit
– toxische reactie v.e. te hoge dosis LA + hoe voorkomen?
-indicatie lachsedasie + procedure
-hoe tot diagnose komen wanneer pijn thv mm van een kind
-LA: max dosos kind 25kg (aantonen hoe je hieraan komt), welke is beste anesthesie, tegenindicaties van verdoven met VD
-wanneer extractie bij intrusieve luxatie in melkgebit? wanneer kan dit schade berokkenen aan def elementen
-behandeling van extrusie (de gebit), verwikkelingen?
-hoe angst voorkomen bij patienten?
-indicaties pulpotomie op mm

peumans

-welke materialen herstel gecarieerde mm
-plaatsingsprocedure keramische inlay
-5 verschillen met gouden onlay plaatsingsprocedure
-preparatie v.e. veneer thv CI die tov van zijn buurtanden in linguoversie staat
-vitale bleachingstechnieken, bespreek kort en geef 4 verschilpunten
-5 verschillen in preparatie van gouden MODL-onlays vs keramische onlay in ondermolaar
-porseleinen veneers: hoe kan men tot duurzame hechting komen? (illustreer: bespreek verschillende onderdelen)
-bespreek de belangrijskste verschillen tussen de vss methoden van vitaal bleken

15-16
– asymmetrische crefcoeur expansieplaat (slide 34 eerste ppt apparatuur): wat is dit en benoem alle bestanddelen
– Casus: meisje klasse II/1 met ectosteme 13 uit de ppts(andere groep had andere Casus)

2014

Vraag 1: Bespreking casus, bij ons was het dat meisje met klasse II/2 met eversie van de 22 en kruisbeet 13.
Vraag 2: Bespreking plaat/apparaat, bij ons was dit slide 34 van de PP “eenvoudige apparatuur deel 0”.
Vraag 3: Bespreek het behandelingsprotocol bij een unilaterale cheilo-gnato-palatoschisis

Vraag 1: casus: 1 van multi-disciplinaire behandelplanning (zo een oudere vrouw me een klasse 2/2 met verschillende tanden die misten en diepe beet enzo)

2013

– behandelingsplanning (volwassen patiënt met kl2/II uit de slides (2 extracties bk))
– foto met een expansieplaat en headgear: alles benoemen en de functie aangeven

– behandelingsplanning ( uit de studentencursus )
– asymmetrische expansieplaat met creffe-coeur en headgear en gemod. 3/4 klammer, gewone 3/4 en volledige labiale boog.

– behandelingsplanning (volwassen patiënt met kl2/II uit de slides (2 extracties bk))
– foto met een expansieplaat en headgear: alles benoemen en de functie aangeven

2012

1) diagnose en behandelplan + motiveren ( wij hadden een volwassen pt)
2) een van de slides van een functioneel apparaat, zeggen wat het is en wat je er allemaal op ziet en wat de functie ervan is (Wij hadden een asym. expansie plaat met headgear enzo)

2008

Diagnose en behplan opstellen
Voorkomen gevolgen prematuur verlies 2e mm boven bij klasse II/1 mbv spacemaintainer (welke en hoe activeren).
Unilaterale kruisbeet intertransitionele fase; hoe oplossen.

vorige jaren

-BP
-wat is je houding bij iemand met een unilaterale (IT fase) kruisbeet die bij je komt? Er is een belangrijke shift tussen MO en CO.
-hoe kan men terug ruimte winnen nadat door een vroegtijdig verlies van de 2eMM boven de definitieve molaar gemesialiseerd is?

2008

Je bereidt het examen voor door een schema te maken waarin je antwoordt op volgende vragen:
Wat heb ik geleerd voor mijn toekomstige praktijk als tandarts?
1. in de hoorcollege’s
2. via mijn eigen groepswerk
3. via de werkstukken van collega’s
Maak een evaluatie van je eigen leertraject. Hoe ben je door deze cursus meer patiëntgericht geworden en meer gericht op de biopsychosociaal bepaalde mens?

vorige jaren

-welk artikel vond je interessant?
-wat vond je van de lessen?
-welke presentatie vond je interessant?
-wat is jouw evolutie?
-wat vond je van de werkzitting?
-hoe verliep het groepswerk? Welk ander werkje vond je goed?
-in welke tekst kon je je het best vinden en waarom?