PREVENTIEVE EN MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN Slides – D. Declerck