PREVENTIEVE EN MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN Cursustekst – D. Declerck